Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż wysyłkowa za granicę musi być potwierdzona fakturą

W ramach działalności gospodarczej prowadzę sprzedaż stacjonarną i posiadam kasę fiskalną. Niedługo rozpocznę również sprzedaż wysyłkową za granicę, a towary będą w walucie obcej wystawiane na eBay. Czy taką sprzedaż muszę także ewidencjonować na kasie?

Adam, Rawicz

 

W myśl art. 106 ust. 5 ustawy o VAT, dokonywanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski do innych krajów obowiązkowo musi być potwierdzone fakturą. Nie ma znaczenia fakt, że zakup został zrealizowany przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W takim wypadku nie ma już obowiązku ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.

Faktura może zostać wystawiona w walucie obcej, w której dokonywana jest sprzedaż. Należy jednak pamiętać, że na fakturze powinno znaleźć się przeliczenie na PLN wartości podatku VAT.

W przypadku dokonywania sprzedaży wysyłkowej na terenie Polski dla klientów prywatnych, nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jeżeli przedsiębiorca posiada kasę fiskalną, to transakcje sprzedaży muszą zostać na niej zaewidencjonowane.