0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 2020

Wielkość tekstu:

Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników (na dzień 1 stycznia danego roku) w przeliczeniu na pełne etaty. Dodatkowo pracodawca, który chciałby wypłacać swoim pracownikom to świadczenie nie może tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustawa o ZFŚS wyznacza górną granicę świadczenia urlopowego. Jej wysokość zależy od grupy pracowniczej. Granica wyznaczana jest w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych grup. Jeśli wysokość świadczenia jest równa wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to świadczenie urlopowe w 2020 r. wynosi:

  • dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy:

Wymiar etatu

Wysokość świadczenia urlopowego

pełny etat

1550,26 zł

¾ etatu

1162,70 zł

½ etatu

775,13 zł

¼ etatu

387,57 zł 

  • dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych albo pracę o szczególnym charakterze:

Wymiar etatu

Wysokość świadczenia urlopowego

pełny etat

2067,01 zł

¾ etatu

 1550,26  zł

½ etatu

1033,51 zł

¼ etatu

516,75 zł

  • dla pracowników młodocianych:

Rok nauki

Wysokość świadczenia urlopowego

pierwszy

206,70 zł

drugi

248,04 zł

trzeci

289,38 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów