0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System e-TOLL - księgowanie noty obciążeniowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na konto w systemie e-TOLL wpłacam środki pieniężne, a co miesiąc, w zależności od wykorzystanych środków, dostaję notę obciążeniową na ich poczet. Czy otrzymana nota obciążeniowa podlega księgowaniu w KPiR, czy może powinienem się zwrócić o wystawienie faktury? Jak powinno przebiegać księgowanie noty obciążeniowej z systemu e-TOLL?

Robert, Warszawa

 

System e-TOLL to elektroniczna platforma narzędziowa utrzymywana, aktualizowana i nadzorowana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) do automatyzacji procesu poboru opłat i rozliczania odcinków opłat drogowych w Polsce.

Gdzie obowiązuje e-TOLL? Lista odcinków płatnych pod linkiem.

System monitoruje poruszający się pojazd, mierząc pozycję poruszającego się pojazdu za pomocą GPS. Elektroniczne uiszczenie opłat za daną drogę przez punkty poboru opłat w sposób zautomatyzowany. Z drugiej strony użytkownicy mogą zdecydować się na przesyłanie danych o lokalizacji pojazdu za pomocą dwóch głównych typów systemów pozycjonowania, które obsługują elektroniczny system poboru opłat e-TOLL.

e-Toll gdzie kupić bilet? Jak wskazują strony rządowe bilet e-Toll można nabyć na stronie internetowej: etoll.gov.pl.

Użytkownicy pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, którzy chcą poruszać się po płatnych drogach, muszą być zarejestrowani w systemie e-TOLL. Więc warto nabyć urządzenie e-Toll. Gdzie kupić urządzenie e-Toll? Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń przy czym warto zadbać aby posiadały one pozytywny wynik w testach dla systemu e-TOLL.

Gdy już wiemy jak funkcjonuje system e-TOLL warto dowiedzieć się jak dokonywane jest księgowanie noty obciążeniowej z systemu. W skrócie otrzymana nota podlega księgowaniu jako koszt podatkowy, niemniej jednak bez prawa do odliczenia podatku VAT. Wynika to z faktu, że na nocie księgowej podatek VAT nie występuje. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych opłaty drogowe realizowane za pośrednictwem e-TOLL uznawane są za środki publiczne, a te nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Księgowanie noty obciążeniowej z systemu e-TOLL w trakcie roku

Możliwość księgowania opłat za przejazdy płatnymi autostradami na podstawie noty księgowej potwierdza § 12 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z którym za dowód księgowy uznaje:

 1. dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;
 2. noty księgowe sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej  wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;
 3. dowody przesunięć;
 4. dowody opłat pocztowych i bankowych;
 5. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3.

Otrzymaną notę obciążeniową z systemu e-TOLL księguje się w kolumnie 13. KPiR – Pozostałe wydatki w dacie poniesienia kosztu, czyli w dacie wystawienia noty księgowej.

Rozliczenie zakupu zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego

Co do zasady naliczanie opłat, za które przedsiębiorca otrzymuje wspomnianą notę obciążeniową, możliwe jest za pośrednictwem:

 • aplikacji e-TOLL;

 • zewnętrznego systemu lokalizacyjnego (ZSL);

 • urządzenia pokładowego (OBU).

Aplikacja e-TOLL jest bezpłatna, tym niemniej zewnętrzny system lokalizacyjny oraz urządzenia pokładowe są odpłatne. Warto zatem mieć na uwadze, że wydatki poniesione z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu, który podlega ujęciu w kolumnie 13. KPiR – Pozostałe wydatki, jak również przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT czynnym podatnikom VAT, jeżeli urządzenia wykorzystywane są w pojazdach w ramach działalności opodatkowanej.

Zakup urządzenia jest traktowany jako wydatek związany z pojazdem, tak więc odliczenie kosztu podatkowego oraz VAT będzie zależne od typu pojazdu oraz sposobu jego użytkowania.

Zasady odliczenia omówione zostały w artykule: Wydatek eksploatacyjny pojazdu – koszt podatkowy a odliczenie VAT

Rozliczenie ulgi e-TOLL w zeznaniu rocznym za 2021 rok

Wraz z wejściem w życie systemu e-TOLL wprowadzona została dodatkowa ulga e-TOLL. Ulga e-TOLL umożliwia odliczenie od dochodu uzyskanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kosztów poniesionych z tytułu:

 • nabycia zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego;

 • opłat poniesionych za obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego;

 • opłat leasingowych, najmu bądź dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.

Odliczeniu podlegają kwoty netto wydatków do limitu 500 zł (na jedno urządzenie), o czym mówi art. 52ja ust. 3 ustawy o PIT. Co ważne, w zeznaniu rocznym za 2021 rok brane są pod uwagę wydatki poniesione w 2021 roku.
Odliczenie ulgi następuje w zeznaniu rocznym za rok 2021 i możliwe jest dla podatników, którzy rozliczają się za pośrednictwem formularza:

 • PIT-36;

 • PIT-36L;

 • PIT-28.

Ulgę wykazuje się w załączniku PIT/O w części B. Odliczenia od dochodu (przychodu) w pkt 8 – Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 7, wprowadzając w poz. 37 nazwę ulgi oraz jej kwotę w poz. 38.

e-toll

Księgowanie noty obciążeniowej z systemu e-TOLL w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania otrzymanej noty obciążeniowej z systemu e-TOLL należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) w przypadku czynnych podatników VAT bądź WYDATEK, jeśli użytkownik nie jestem podatnikiem VAT. W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić dane kontrahenta, datę wystawienia noty, termin płatności oraz numer noty. Następnie jako rodzaj wydatku trzeba wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU, wskazując wartość noty oraz pojazd, którego koszt dotyczy.

e-toll

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów