Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-2

Będę zatrudniać pracownika i zastanawiam się nad wypełnieniem deklaracji PIT-2. Kiedy muszę ją wypełnić i czy w ogóle mam taki obowiązek? Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z niezłożenia takiego druku?

Adam, Sanok

 

Deklaracja PIT-2 dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. PIT-2 to świadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik oświadcza w nim, że nie osiąga dochodów, które są pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, m.in. dochodów z tytułu:

  • emerytury lub renty;

  • członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

  • świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  • z działalności gospodarczej;

  • z najmu lub dzierżawy.

Jeżeli pracownik złoży Panu deklarację PIT-2, wówczas musi Pan przy wyliczaniu wynagrodzenia stosować ulgę podatkową (46,33 zł). Jeżeli pracownik nie złoży deklaracji PIT-2 nie odlicza Pan ulgi, gdyż istnieje możliwość, że pracownik osiąga inne dochody, od których jest odliczana ulga. Podpisany przez pracownika PIT-2 należy wpiąć w części B akt osobowych pracownika.