0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szczepienia w zakładzie pracy - zapisy już od 4 maja!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele wskazuje na to, że trzecia fala koronawirusa właśnie zmierza ku końcowi. Z pewnością przyczynił się do tego lockdown, ale także Narodowy Program Szczepień, który w naszym kraju trwa praktycznie od pierwszych dni 2021 roku. W celu przyspieszenia procesu szczepień obywateli rząd daje coraz więcej możliwości ich organizacji w innych miejscach niż szpitale i przychodnie zdrowia. Jednym z realizowanych pomysłów są szczepienia w zakładzie pracy. Poznaj szczegóły!

Od 4 maja ruszają zapisy na szczepienia w zakładzie pracy!

Jak poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, już 4 maja ruszają zapisy na możliwość organizacji punktu szczepień przeciwko COVID-19 w zakładach pracy. Pracodawcy, którzy chcą się zgłosić do tego programu, będą musieli wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas procesu kwalifikacji zakładu pracy do organizacji szczepień oprócz kwestii formalnych znaczenie będzie miała również kolejność zgłoszeń.

Które podmioty mogą zgłosić się do szczepienia?

Nie każdy podmiot może zgłosić się do programu szczepień. Do podstawowych założeń prawidłowego zgłoszenia zakładów pracy do szczepień przeciwko COVID-19 należą:

 • rodzaj zakładu, który może się zgłosić:
  • pojedynczy pracodawca;
  • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.);
  • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe;
  • szkoły wyższe: pracownicy szkoły i studenci (powyżej 18. roku życia);
 • liczba zgłoszonych: minimum 300 osób, które wyraziły gotowość do szczepienia (jest to suma wszystkich zgłoszonych osób, bez względu na to, czy dotyczą jednej, czy kilku lokalizacji pracodawcy);
 • sposób realizowania szczepień: szczepienie w zakładach pracy będzie możliwe tylko pod warunkiem, że zakład będzie miał podpisaną umowę z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

Kogo zakład pracy może zgłosić do szczepienia

Jak już zostało wspomniane, zakład pracy, który chce zorganizować szczepienia na swoim terenie, musi zgłosić minimum 300 osób. Co ważne, nie ma górnego limitu zgłaszanych osób.

Zakłady pracy, które zgłoszą do szczepienia więcej niż 10 tys. osób, muszą liczyć się z ewentualną dostawą szczepionek w kilku etapach.

Zakład pracy może zgłosić do szczepienia nie tylko osoby faktycznie zatrudnione w firmie. Do osób, które można zapisać do szczepienia, zalicza się:

 • pracowników, czyli osoby zatrudnione w zakładach pracy;
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych;
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą);
 • studentów, którzy ukończyli 18. rok życia (zgłasza szkoła wyższa);
 • członków rodzin ww. osób.

Umowa z podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL)

Zakład pracy, który chciałby zgłosić się do organizacji szczepień przeciwko COVID-19, nie może tego zrealizować samodzielnie. Jednym z podstawowych warunków jest konieczność posiadania podpisanej umowy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą (dalej PWDL). Co ważne, sama podpisana umowa nie wystarczy. Przed zgłoszeniem zakładu pracy do szczepień należy otrzymać zgodę PWDL oraz ustalić szczegóły realizacji całego procesu zgodnie z wytycznymi, np. określić miejsce realizowanych szczepień, cały przebieg przygotowań oraz logistykę.

Jeśli zakład pracy będzie realizował dużą liczbę szczepień lub będą one wykonywane w kilku lokalizacjach, w całym cyklu może uczestniczyć kilka PWDL, jednak w zgłoszeniu należy podać dane jednego wiodącego podmiotu.

Pracodawca powinien dopasować liczbę podmiotów PWDL adekwatnie do liczby zgłaszanych osób, które mają zostać zaszczepione, ponieważ wszystkie zgłoszone osoby powinny zostać zaszczepione w ciągu 5 dni od momentu dostarczenia szczepionek.

Jeśli pracodawca wypełni zgłoszenie na rządowej stronie internetowej, będzie to równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszeni pracownicy są gotowi do przyjęcia szczepionki, a współpraca między pracodawcą na PWDL została uzgodniona.

Procedura zgłoszenia do szczepienia

Według wskazówek, które zostały podane na stronie rządowej gov.pl, wstępny plan zgłaszania zakładu pracy i realizacji szczepień powinien wyglądać następująco:

 1. Zakład pracy nawiązuje współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.
 2. Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz RCB, podając liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego PWDL.
 3. Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, RARS wystawi ofertę dla PWDL (kolejność według daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak etapowanie.
 4. PWDL może poprosić o redukcję oferty (np. jeśli część pracowników zaszczepi się w międzyczasie w punktach populacyjnych).
 5. Po akceptacji oferty przez PWDL RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje adresy odbioru dawek).
 6. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.

Obowiązki każdej ze stron procesu szczepienia

Zakład pracy, który zdecyduje się na organizację szczepień, musi wiedzieć, że obowiązki związane z realizacją tego procesu leżą zarówno po stronie pracodawcy, po stronie PWDL, jak i pracownika, który powinien się do tego przygotować. Według zaleceń rządowych obowiązki wszystkich ze stron kształtują się jak poniżej.

Obowiązki pracodawcy:

 • jeszcze przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego pracodawca ma obowiązek nawiązać współpracę z PWDL, który przeprowadzi szczepienia;
 • pracodawca odpowiada za zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO;
 • pracodawca samodzielnie i bezbłędnie powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy;
 • powinien zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL);
 • pracodawca odpowiada za pokrycie ew. dodatkowych kosztów, jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.

Obowiązki PWDL:

 • podmiot leczniczy odpowiada za organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień, tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień;
 • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w SDS;
 • odpowiednie przechowywanie szczepionek;
 • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień;
 • sporządzenie dokumentacji medycznej, w tym wystawienie kart szczepień;
 • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie;
 • prawidłowe rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

Przygotowanie pracowników:

 • pracownicy przed przystąpieniem do szczepienia powinni wypełnić wydrukowany wcześniej kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem;
 • na szczepienie powinni przyjść w maseczce, zasłaniając usta i nos.

Ważne dla pracowników

Może dojść do sytuacji, kiedy pracownik zgłoszony do szczepienia w zakładzie pracy będzie miał już wyznaczony inny termin szczepienia. Rozwiązania tej sytuacji są dwa i zależą od terminu szczepień, które odbędą się w zakładzie pracy.

 1. Jeśli termin szczepienia w zakładzie pracy będzie szybszy niż ten umówiony w innym miejscu, wtedy pracownik podlega szczepieniu w zakładzie pracy, a jego termin w innej placówce jest anulowany.
 2. Jeśli termin szczepienia w innym miejscu jest wcześniejszy niż termin szczepienia w zakładzie pracy, wówczas pracownik przystępuje do szczepienia w wyznaczonym punkcie (nie przystępuje do szczepienia w zakładzie pracy)

Zbiór najważniejszych informacji w skrócie

W poniższej tabeli przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dotyczących szczepień w zakładzie pracy.

Rodzaj szczepionki

Taki, jaki aktualnie będzie dostępny w punkcie szczepień.

Miejsce wykonywania szczepień

Teren zakładu pracy lub w placówce medycznej.

Stawka rozliczeniowa z NFZ

61,24 zł za każde wykonane szczepienie.

Ewentualne koszty dodatkowe

Jeśli pojawią się ewentualne koszty dodatkowe związane z organizacją szczepień (różne koszty organizacyjne) – pokrywa je pracodawca.

Zalecane dni na wykonywanie szczepień

Sobota, niedziela, poniedziałek (i dwa dodatkowe dni, jeżeli zgłoszono wiele osób do szczepienia) – max 5 dni.

Szczepienie w zakładach pracy a czas pracy

Nieobecność w pracy spowodowana szczepieniem przeciwko COVID-19 jest nieobecnością usprawiedliwioną. W gestii pracodawcy pozostaje, czy zwolni pracownika szczepionego od wykonywania pracy, czy nie. Zwolnienie z pracy może być z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas, jak i pozostać bezpłatne. Decyzja należy do pracodawcy.

Wszystkie dodatkowe informacje o organizacji szczepień przez zakłady pracy zostały opisane w broszurze przygotowanej przez rząd, pobierz ją!

Do pobrania:

Szczepienia_zakładów_pracy_wytyczne.pdf

Choć przedsięwzięcie organizacji szczepień w zakładzie pracy z pozoru może wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości takie nie będzie, ponieważ procedura została maksymalnie uproszczona, a duża część organizacji leży po stronie PWDL. Szczepienie w zakładzie pracy może w znacznym stopniu przyspieszyć szczepienie polskiego społeczeństwa, a tym samym nie tylko uchronić firmę, ale i znacznie podnieść bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i wszystkich obywateli. W szczególności jednak może ustrzec dany zakład pracy przed pojawieniem się ogniska koronawirusa, który mógłby się szybko rozprzestrzeniać i sparaliżować pracę danej organizacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów