Poradnik Przedsiębiorcy

Kto musi składać JPK?

Czy JPK dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej, czy wszystkie osoby prowadzące działalności bez względu na to, z jakiej formy prowadzenia księgowości korzystają? Kto musi składać JPK?

Michał, Gdańsk

 

Obowiązek sporządzania oraz wysyłania lub udostępniania pliku JPK dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących ewidencję w formie elektronicznej.

Od stycznia 2018 roku JPK_VAT co miesiąc muszą wysyłać elektronicznie wszyscy czynni podatnicy VAT, czyli wszystkie jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne, spółki z o.o., które są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Obecnie bowiem wszystkie deklaracje VAT również wysyłane są w formie elektronicznej, w związku z czym w praktyce wśród czynnych podatników VAT nie występują już tacy, którzy prowadziliby rozliczenia w formie papierowej.

Od lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą musieli sporządzać i na żądanie organów skarbowych udostępnić pozostałe struktury JPK w zależności od tego, w jakiej formie pozostałe ewidencje prowadzą. A zatem będą to:

  • JPK_FA - dla wszystkich wystawiających faktury (generuje system do fakturowania, lub system księgowy),

  • JPK_PKPIR - dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą uproszczoną księgowość podatkową w postaci księgi przychodów i rozchodów (system księgowy),

  • JPK_EWP - dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (system księgowy),

  • JPK_KR - dla przedsiębiorców prowadzących pełne księgi rachunkowe - pełna księgowość (system księgowy),

  • JPK_MAG - dla prowadzących magazyn dla celów podatkowych (system księgowy lub magazynowy),

  • JPK_WB - dla prowadzących rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością (generuje system bankowy).