Poradnik Przedsiębiorcy

Kto musi składać JPK?

Czy JPK dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej, czy wszystkie osoby prowadzące działalności bez względu na to, z jakiej formy prowadzenia księgowości korzystają? Kto musi składać JPK?

Michał, Gdańsk

 

Obowiązek sporządzania oraz wysyłania lub udostępniania pliku JPK dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących ewidencję w formie elektronicznej.

Od stycznia 2018 roku JPK_VAT co miesiąc muszą wysyłać elektronicznie wszyscy czynni podatnicy VAT, czyli wszystkie jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne, spółki z o.o., które są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Obecnie bowiem wszystkie deklaracje VAT również wysyłane są w formie elektronicznej, w związku z czym w praktyce wśród czynnych podatników VAT nie występują już tacy, którzy prowadziliby rozliczenia w formie papierowej.

Co więcej, od października 2020 roku dotychczasowy plik JPK_VAT zostanie zastąpiony nową, bardziej rozbudowaną strukturą jednolitego pliku kontrolnego tzw. JPK V7.

Nowy JPK analogicznie jak JPK_VAT należy wysyłać co miesiąc (nawet w przypadku rozliczania podatku VAT kwartalnie) wyłącznie w formie elektronicznej.
Na skutek wprowadzenia nowego JPK zostanie zlikwidowana dotychczasowa deklaracja VAT ponieważ plik ten będzie składał się z dwóch części:

  • deklaracyjnej - w której będą znajdować się dane przekazywane urzędom w deklaracji VAT-7 lub deklaracji VAT-7K,
  • ewidencyjnej - w której będą znajdować się dane przekazywane dotychczas w formie JPK_VAT.

Wprowadzenie nowego JPK V7 nie znosi natomiast obowiązku przekazywania na żądanie organów skarbowych pozostałych struktur JPK. Struktury te od lipca 2018 roku mają obowiązek przekazywać organom kontroli wszyscy przedsiębiorcy (bez względu czy są czynnymi podatnikami VAT czy korzystają ze zwolnienia z VAT) w zależności od tego, w jakiej formie pozostałe ewidencje prowadzą. A zatem będą to:

  • JPK_FA - dla wszystkich wystawiających faktury (generuje system do fakturowania, lub system księgowy),

  • JPK_PKPiR - dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą uproszczoną księgowość podatkową w postaci księgi przychodów i rozchodów (system księgowy),

  • JPK_EWP - dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (system księgowy),

  • JPK_KR - dla przedsiębiorców prowadzących pełne księgi rachunkowe - pełna księgowość (system księgowy),

  • JPK_MAG - dla prowadzących magazyn dla celów podatkowych (system księgowy lub magazynowy),

  • JPK_WB - dla prowadzących rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością (generuje system bankowy).

Od 1 września 2019 roku obowiązuje również dodatkowa struktura JPK_FA_RR którą przedsiębiorcy również przekazują wyłącznie na żądanie urzędu skarbowego. Struktura ta dotyczy wystawianych faktur VAT RR czyli faktur, które dokumentują nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika podatku VAT od dostawcy będącego rolnikiem ryczałtowym.