Poradnik Przedsiębiorcy

Deklaracja VAT-UE - kiedy należy ją składać do urzędu skarbowego?

Zakładając działalność, zgłosiłem się także jako płatnik VAT-UE. Jak wygląda kwestia składania deklaracji podatkowych? W urzędzie skarbowym dostałem informację, że jeżeli w danym miesiącu nie mam faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowych transakcji, to deklaracja VAT-UE nie musi być składana.

Jacek, Sulechów

 

Rzeczywiście jest tak, jak powiedział Panu urząd skarbowy - nie składa się zerowych deklaracji VAT-UE.

Informację VAT-UE co do zasady należy składać za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym w którym wystąpiła transakcja i wyłącznie w formie elektronicznej.

Nie ma konieczności składania zerowych deklaracji VAT-UE pod warunkiem że nie wystąpiły transakcje obowiązkowe na nich wykazywane czyli:

Należy mieć na uwadze, że jeżeli za 3 kolejne miesiące lub kwartał w deklaracjach VAT-7/VAT-7K podatnik nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia lub przez okres 3 kolejnych miesięcy przedsiębiorca nie składał informacji podsumowujących VAT-UE pomimo istnienia takiego obowiązku to Naczelnik Urzędu Skarbowego wykreśli przedsiębiorcę z VAT-UE.