Poradnik Przedsiębiorcy

Deklaracja VAT-UE - kiedy należy ją składać do urzędu skarbowego?

Zakładając działalność, zgłosiłem się także jako płatnik VAT-UE. Jak wygląda kwestia składania deklaracji podatkowych? W urzędzie skarbowym dostałem informację, że jeżeli w danym miesiącu nie mam faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowych transakcji, to deklaracja VAT-UE nie musi być składana.

Jacek, Sulechów

 

Rzeczywiście jest tak, jak powiedział Panu urząd skarbowy - nie składa się zerowych deklaracji VAT-UE.

Informację VAT-UE co do zasady należy składać za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym w którym wystąpiła transakcja i wyłącznie w formie elektronicznej.

Deklaracja VAT UE - kiedy jej nie składamy?

Nie ma konieczności składania zerowych deklaracji VAT-UE pod warunkiem że nie wystąpiły transakcje obowiązkowe na nich wykazywane czyli:

Od stycznia 2017 roku informację podsumowującą VAT-UE mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej i wyłącznie za okresy miesięczne. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru VAT UE w przypadku gdy:

  • za 3 kolejne miesiące lub kwartał w pliku JPK_V7 nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia (zerowe deklaracje),
  • przez okres 3 kolejnych miesięcy przedsiębiorca nie składał informacji podsumowujących VAT-UE pomimo istnienia takiego obowiązku.

Deklaracja VAT UE w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować deklaracje VAT-UE w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE. W kolejnym oknie wystarczy wybrać miesiąc za który ma zostać wygenerowania informacja podsumowująca VAT-UE. Dzięki temu zostanie automatycznie wygenerowany dokument który zawierać będzie informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

deklaracja vat-ue