Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży wysyłkowej

Pomimo faktu, iż zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług obowiązują już prawie pół roku, to niektórzy przedsiębiorcy nie do końca są świadomi, że zmianie uległ moment powstania obowiązku podatkowego VAT przypadku sprzedaży wysyłkowej - również za pobraniem. Jak więc należy postępować od 1 stycznia 2014 r.?

Obowiązek podatkowy VAT - zmiany, zmiany, zmiany…

Jeszcze do końca 2013 r. dostawa wysyłkowa dokonywana za zaliczeniem pocztowym była objęta zasadą szczególną powstawania obowiązku podatkowego VAT. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6  powstawał on z chwilą otrzymania zapłaty. W sytuacji gdy nabywca zapłacił całość lub część należności przed wydaniem towaru, wówczas obowiązek powstawał w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe.

Od 2014 r. powyższy przepis został uchylony, a ustawodawca nie dodał nowej zasady szczególnej regulującej sprzedaż wysyłkową za pobraniem. W związku z tym należy odnieść się do zasad ogólnych powstawania obowiązku podatkowego, które również uległy zmianie - a zgodnie z nowym art. 19a ust. 1 pojawia się on z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Niezmienna pozostała jednak kwestia obowiązku wykazania podatku należnego w momencie otrzymania płatności od klienta przed faktycznym dokonaniem dostawy towaru.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2014 r. w przypadku czynnych podatników VAT dokonujących obrotu towarami za zaliczeniem pocztowym liczy się chwila dokonania dostawy - przekazania towarów nabywcy, nie zaś moment ich wydania do kuriera czy przedstawiciela Poczty. Zasada ta dotyczy większości małych przedsiębiorców sprzedających towary poprzez Allegro lub własne sklepy internetowe.

Przesyłka za pobraniem a obowiązek podatkowy VAT

Ustawodawca - jak zostało wspomniane - nie przewiduje zasad szczególnych powstania obowiązku podatkowego VAT odnośnie dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. Obecnie do określenia obowiązku wykazania podatku VAT należnego przedsiębiorca będzie musiał zdobyć informację od firmy kurierskiej lub poczty, w którym momencie nastąpiła dostawa przesyłki do klienta. Jest to konieczne ze względu na fakt, iż w dniu przekazania przesyłki klientowi sprzedawca powinien wykazać podatek w rejestrze sprzedaży VAT.

Nowe regulacje wprowadziły wiele wątpliwości oraz komplikacji głównie w kwestii obowiązku ustalania dokładnej daty dokonania dostawy towarów przy sprzedaży za pobraniem. Zobowiązało to firmy świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie do wprowadzenia systemów monitorujących przesyłki, aby przedsiębiorcy mogli w prosty sposób ustalić moment powstania obowiązku podatkowego VAT.