0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulepszenie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Użytkuję w prowadzonej działalności gospodarczej maszynę do obróbki drewna na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Dokupiłem do niej część peryferyjną za kwotę 3800 zł netto. Jak rozliczyć ten zakup w sytuacji, gdy maszyna nie figuruje w ewidencji środków trwałych? Czy ulepszenie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego jest inwestycją w obcym środku trwałym?

Paweł, Radom

 

W przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest środkiem trwałym u leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Natomiast leasingobiorca (korzystający), który poniesie nakłady inwestycyjne na taki środek trwały, powinien je zakwalifikować do tzw. inwestycji w obcym środku trwałym, która zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT podlega amortyzacji.

Ulepszenie obcego środka trwałego ma miejsce wtedy, gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, w tym także na zakup części składowych i peryferyjnych w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł.

Aby poniesione wydatki zakwalifikować do ulepszenia środka trwałego, musi wystąpić chociaż jeden z elementów ulepszenia, tj. przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja (należy mieć na uwadze, że ulepszając środek trwały, powoduje się wzrost jego wartości).

Co ważne przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych podlegają amortyzacji jako środki trwałe, niezależnie od przewidywanego okresu ich używania. Jest to odstępstwo od reguły, zgodnie z którą jednym z podstawowych warunków amortyzowania środków trwałych jest przewidywany okres ich używania dłuższy niż 1 rok.

Jeżeli natomiast chodzi o samą stawkę amortyzacyjną, to trzeba wskazać, że z objaśnień wstępnych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wynika, że ulepszenia w obcych środkach trwałych należy klasyfikować do odpowiednich grup w zależności od środka trwałego, którego dotyczą. Oznacza to, że inwestycje w obcych środkach trwałych należy amortyzować w taki sam sposób jak inne środki trwałe.

Ponadto podatnicy mogą skorzystać z możliwości indywidualnego ustalenia stawki amortyzacyjnej, z tym że w przypadku inwestycji dotyczących maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

  • 24 miesiące (2 lata) - gdy wartość początkowa inwestycji nie przekracza 25 000 zł,

  • 36 miesięcy (3 lata) - gdy wartość początkowa inwestycji jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

  • 60 miesięcy (5 lat) - w pozostałych przypadkach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów