0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na egzamin adwokacki a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek na odbycie aplikacji adwokackiej, która jest niezbędna do wykonywania zawodu adwokata? Koszt aplikacji poniosłem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jak zaksięgować wydatki na egzamin adwokacki?

Józef, Przemyśl

 

Wydatki na egzamin adwokacki często są podważane przez organy podatkowe, które kwestionują zasadność zaliczenia jego kosztów jako kosztów uzyskania przychodu z uwagi na brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a osiągnięciem lub zabezpieczeniem źródła przychodu. Orzecznictwo organów podatkowych nie jest w tej kwestii jednolite.

W wyroku z 7 marca 2013 r. (III SA/Wa 2577/12) sąd uznał, że wydatki na egzamin adwokacki mają charakter osobisty, a wiedza zdobyta na aplikacji nie może być wyłącznie wykorzystywana w procesie świadczenia usług prawniczych przez adwokata. Innymi słowy, wśród zakresu przedmiotowego aplikacji są również takie elementy edukacyjne, które mogą być wykorzystane poza kancelarią adwokacką i świadczą o podniesieniu poziomu wykształcenia prawniczego. Ponadto  wskazano, że działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych można również prowadzić, nie posiadając tytułu adwokata.

Z kolei w wyroku WSA w Kielcach z 19 września 2013 r. (I SA/Ke 468/13) podkreślono przeważające stanowisko i tym samym uznano, że poniesione wydatki na egzamin adwokacki były niezbędne dla rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawniczych. Skoro celem działalności gospodarczej jest osiąganie przychodu, gdyż działalność ta ma charakter zarobkowy, a wydatki zostały poniesione w celu jego osiągnięcia i nie są wymienione w ustawowym katalogu wyłączeń, to oznacza, że winny być potraktowane jako koszty uzyskania przychodu.

W związku z tym przed podjęciem decyzji, czy zaliczyć do kosztów wydatki na egzamin adwokacki, można wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej w swojej indywidualnej sprawie na formularzu ORD-IN, która obowiązuje dla podatnika w jego konkretnej sprawie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów