0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym w praktyce - część 2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dostawa towarów czy usługi na ruchomym majątku rzeczowym? Tego typu wątpliwości są najczęściej przedmiotem wątpliwości polskich podatników. W części przypadków wystąpi usługa, ale w niektórych przypadkach będzie miała miejsce dostawa towarów. Każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Niekiedy na pierwszy rzut oka transakcja może być usługą, ale po dokładniejszym przyjrzeniu okaże się dostawą towarów. Dlatego warto przeanalizować kilka przykładów praktycznych zgłębiających problem usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym to nie dostawa towarów

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym polegają na wykonaniu usługi np. przerobu, obróbki, serwisu, uszlachetnienia, wytworzenia i wiele innego typu usług na zlecenie kontrahenta i przy udziale jego materiałów i usługodawcy lub tylko przy udziale materiałów usługobiorcy.

Bardzo ważnym elementem zaistnienia usług na ruchomym majątku rzeczowym jest właściwa ich identyfikacja. W tym miejscu należy zauważyć, że jeżeli polski podatnik zidentyfikuje wykonaną transakcję, jako:

  1. polskiego podatnika, wówczas opodatkuje ją właściwą, krajową stawką VAT,

  2. zagranicznego podatnika, wówczas opodatkuje ją w zależności czy nabywcą będzie firma, konsument czy przedsiębiorca nabywający usługę na potrzeby prywatne.

  • WDT dla:

  1. unijnego kontrahenta z numerem VAT-UE, wówczas pod pewnymi warunkami zastosuje stawkę 0%,

  2. unijnego kontrahenta bez numeru VAT-UE, wówczas zastosuje krajową stawkę VAT,

  1. eksport towarów, wówczas zastosuje stawkę 0% VAT pod warunkiem posiadania dokumentów celnych potwierdzających wywóz w ciągu 2 miesięcy następujących po miesiącu wywozu.

Jak widać powyżej właściwe rozpoznanie czy usługi na ruchomym majątku rzeczowym nie będą przypadkiem stanowić WDT lub eksport towarów będzie miało ogromne znaczenie dla właściwego opodatkowania danej transakcji względem podatku VAT.

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym - analiza konkretnych przypadków

Modyfikacja podzespołów i oprogramowania telefonów komórkowych

Polski, czynny podatnik VAT posiada serwis telefonów komórkowych świadczących usługi nie tylko serwisowe, ale i modyfikujące niektóre podzespoły elektroniczne wraz z instalacją lub aktualizacją oprogramowania. Klientami są firmy polskie i zagraniczne, ale także osoby prywatne nieprowadzący żadnej działalności, czyli konsumenci. Ostatnio do podatnika przyszedł angielski konsument będący przejazdem w Polsce i zapytał o możliwość wymiany baterii w telefonie w całości zabudowanym. Podatnik w 11/2018r. wykonał daną usługę. Dzięki szybkiej i skutecznej obsłudze angielskiego klienta polski podatnik otrzymał telefon z prośbą o przyjazd do niemieckiego konsumenta mieszkającego zaraz za granicą polską, który miałby zlecenie modyfikacji na miejscu 17 smartfonów i 5 tabletów znajomych. Podatnik pojechał w 12/2018r. do Niemiec i tam na miejscu wykonał tę usługę w ciągu 3 dni roboczych.

W pierwszym przypadku polski podatnik wykonał usługę wymiany baterii w siedzibie swojej firmy w Polsce. Tak, więc wykonana usługa na rzecz angielskiego konsumenta (osoby fizycznej nieprowadzącej żądnej działalności gospodarczej) będzie opodatkowana w miejscu siedziby usługodawcy a więc angielski konsument otrzyma od polskiego podatnika paragon z doliczonym 23% podatkiem VAT w miesiącu 11/2018 r.

W drugim przypadku polski podatnik wykonał usługę w Niemczech w 12/2018 r. Tak więc miejscem świadczenia danej usługi będą Niemcy. Warto zaznaczyć, iż w przypadku świadczenia usługi na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz konsumentów wyjątkowo znaczenie ma nie miejsce świadczenia tak jak w przypadku świadczenia usług dla firm, ale miejsce faktycznego wykonywania świadczenia (usługi).

Produkcja grillów

Polski, czynny podatnik VAT (zarejestrowany na potrzeby transakcji unijnych VAT-UE) produkuje grille. Zlecenia wykonuje dla kontrahentów z Polski i zza granicy. W ostatnim czasie podatnik otrzymał zlecenie wykonania 500 sztuk grilla od kontrahenta z Belgi. Do tego celu ma użyć 70% własnych materiałów stanowiących nóżki oraz kopułę główną. Klient natomiast dostarczy ruszt, przykrywkę grillową oraz pozostałe akcesoria – całość stanowi około 30% materiałów.

Polski podatnik dokona w tym wypadku dostawy towarów z uwagi na większe zaangażowanie własnych materiałów i do tego stanowiących o głównym charakterze grilla. Dlatego też zastosuje dla tej sprzedaży stawkę 0% (WDT) ale będzie musiał posiadać dokumenty potwierdzające wywóz wytworzonych grilli i odbiór przez belgijskiego kontrahenta.

Naprawa motocykli

Polski, czynny podatnik VAT (zarejestrowany na potrzeby transakcji unijnych VAT-UE) świadczy usługi naprawy i regeneracji części do motocykli. Do podatnika przyjeżdżają przeważnie polskie firmy i prywatni konsumenci. Zdarzają się jednak czasem i zagraniczni klienci. W 12/2018 r. do serwisu przyjechał podatnik francuski (VAT-UE). Stwierdził on jednak, że usługa będzie wykonana na jego potrzeby prywatne i jako dane do faktury podał swoje dane bez numeru NIP. W 01/2019 r. motocyklem podjechał klient z Czech. Jak się okazało chciał zamówić montaż dodatkowego bagażnika a motocykl był pojazdem firmowym. Podatnik z Czech nie posiada numeru VAT-UE (jest czeskim podatnikiem VAT), ale usługę zakupił na firmę i podał dane firmowe z czeskim numerem NIP. Polski podatnik zastanawia się jak rozliczyć powyższą transakcję.

W pierwszym przypadku z uwagi na przeznaczenie usługi serwisu motocykla przez francuskiego klienta na cele prywatne rozliczenie tego typu usługi względem VAT nastąpi w 12/2018 r. Podatnik wystawi klientowi paragon z krajową 23% stawką podatku VAT a sama transakcja będzie zaklasyfikowana jak krajowa sprzedaż usługi. Usługi świadczone na prywatne cele podatnika opodatkowane są w miejscu siedziby usługodawcy albo w stałym miejscu prowadzenia działalności bądź miejscu zamieszkania.

Z kolei drugi przypadek opisujący klienta z Czech bez numeru NIP dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych polski podatnik rozliczy, jako świadczenie usługi poza terytorium kraju na rzecz podatnika będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, ponieważ usługa została zakupiona na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Miejscem świadczenia będą Czechy, czyli kraj usługobiorcy. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku nie posiadanie przez kontrahenta z Czech numeru VAT-UE.

Wytworzenie wyrobu gotowego z materiałów powierzonych przez kontrahenta

Polski, czynny podatnik VAT (oraz VAT-UE) jest producentem i sprzedawcą zabawek. Zdarzają się też zlecenia indywidualne. Jednym z nich było zamówienie od kontrahenta z Niemiec (podatnik VAT-UE z siedzibą i stałym miejscem prowadzenia działalności w Berlinie) wytworzenia limitowanej serii zabawek z materiałów powierzonych przez niego powierzonych. Udział materiałów dostarczonych przez kontrahenta wynosi 78%. Na materiały te składają się tworzywa sztuczne, dodatkowe części i akcesoria, baterie i pozostałe podzespoły. Polski podatnik użyje własnych materiałów wykończeniowych jak i opakowań. Czy ten przypadek to świadczenie usługi na ruchomym majątku rzeczowym kontrahenta z Niemiec czy dostawa towarów.

W tym przypadku polski podatnik rozliczy wykonaną usługę, jako świadczenie usługi na rzecz kontrahenta UE w miesiącu wykonania usługi. Najdalej do 15-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu wykonania usługi wystawi fakturę ze stawką VAT określoną, jako „NP.” (nie podlega) z adnotacją odwrotne obciążenie, ponieważ wykonana usługa wytworzeniowa będzie opodatkowana w kraju siedziby kontrahenta z Niemiec. Nie będzie to dostawa towarów, ponieważ udział materiałów powierzonych przez kontrahenta w stosunku do materiałów własnych wyniósł 78%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów