0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi remontowo - budowlane świadczone na terytorium UE a limit zwolnienia z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polscy przedsiębiorcy świadczący usługi remontowo-budowlane coraz częściej wykonują je nie tylko na terytorium Polski, lecz także w innych krajach UE. Wówczas podatnik taki może korzystać ze zwolnienia z VAT do momentu przekroczenia limitu. Sprawdź, jaki jest limit zwolnienia z VAT, w sytuacji gdy podatnik świadczy usługi również w innych krajach UE. Dowiedz się, jak limit ten należy wyliczać.

Limit zwolnienia z VAT - ile wynosi?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT: zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W związku z powyższym, jeśli podatnik świadczący usługi remontowo-budowlane nie przekroczy limitu sprzedaży w wysokości 200 000 zł, to nie ma obowiązku dokonywania rejestracji jako czynny płatnik podatku VAT.

Jeśli zaś podatnik rozpocznie wykonywanie działalności w trakcie trwania roku podatkowego, to limit ten liczony jest proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas, aby wyliczyć kwotę limitu, jaka uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z VAT, można posłużyć się wzorem:

200 000 zł × LD/365

LD - oznacza liczbę dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku

Przykład 1.

Podatnik rozpoczął działalność polegającą na świadczeniu usług remontowo-budowlanych 29 marca 2020 roku. Po przekroczeniu jakiej kwoty będzie musiał dokonać rejestracji do VAT?

200 000 zł × 278/365 = 152 328,77 zł

Zgodnie z powyższymi obliczeniami, w sytuacji gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę 152 328,77 zł, podatnik będzie zobowiązany do dokonania rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że do wartości sprzedaży nie wlicza się:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, z wyjątkiem:
    • transakcji związanych z nieruchomościami,
    • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,
    • usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Opodatkowanie usług świadczonych na nieruchomościach w UE

Usługi remontowo-budowlane co do zasady zaliczane są do usług świadczonych na nieruchomościach. W związku z tym, świadcząc je w kraju UE, należałoby odnieść się do art. 28e ustawy o VAT, który stanowi:

miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

W związku z powyższym usługi remontowo-budowlane należy opodatkować w państwie, na terenie którego zostały wykonane. Jeśli więc dana usługa związana z nieruchomością zostanie wykonana poza Polską, to nie podlega ona opodatkowaniu w kraju, a w miejscu gdzie faktycznie została wykonana.

Przykład 2.

Polska firma będąca czynnym płatnikiem podatku VAT świadczy usługi remontowo-budowlane dla podatnika z Niemiec. Jak w takiej sytuacji wystawić fakturę sprzedaży dla niemieckiego kontrahenta?

W tym przypadku należałoby zastosować procedurę odwrotnego obciążenia. Wówczas to nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji.

Limit zwolnienia z VAT a usługi remontowo-budowlane świadczone na terenie UE

Jak zostało wspomniane powyżej, limit zwolnienia z VAT wynosi 200 000 zł. Natomiast usługi remontowo-budowlane świadczone poza krajem nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W związku z tym, czy usługi świadczone na rzecz kontrahentów unijnych wliczają się do limitu 200 000 zł?

Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ do limitu zwolnienia z VAT brana jest pod uwagę sprzedaż opodatkowana w kraju.

Oznacza to, że podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT do momentu, w którym przekroczy roczny limit sprzedaży w wysokości 200 000 zł. Przy czym do limitu tego nie jest wliczana sprzedaż dokonywana na rzecz kontrahentów z UE opodatkowana w innym kraju.

Przykład 3.

Pan Jan korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na niskie obroty. Świadczy usługi budowlane zarówno dla kontrahentów z Polski, jak i z innych krajów UE. Jednak zdecydowaną większość usług świadczy na rzecz kontrahentów z innych krajów UE. Czy po przekroczeniu limitu 200 000 zł z tytułu świadczenia usług na rzecz unijnych kontrahentów pan Jan będzie musiał dokonać rejestracji do VAT w Polsce?

Nie, sprzedaż dokonywana na rzecz unijnych kontrahentów nie jest wliczana do limitu sprzedaży. Obowiązek rejestracji do VAT wystąpi w sytuacji, gdy wartość sprzedaży na rzecz polskich kontrahentów przekroczy 200 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów