Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

W co inwestować pieniądze - praktyczne przykłady

Zakładasz firmę, ciężko pracujesz, i nareszcie sukces - w działalności pojawiają się nadwyżki finansowe. To dobry znak, szczególnie jeśli uzyskany kapitał spróbujesz pomnożyć jeszcze bardziej. Nadwyżki zalegające na koncie bankowym dają wprawdzie poczucie bezpieczeństwa, ale - nie procentują. Dlatego warto poznać sposoby na to, jak efektywnie inwestować pieniądze w firmie.

Jak inwestować pieniądze w banku?

Podstawowym narzędziem pozwalającym inwestować pieniądze firmowe jest rachunek oszczędnościowy. Jego zaletą jest prosta procedura założenia, czasem możliwa nawet online. Przelewy wykonuje sam właściciel konta, choć oczywiście można wykonać zlecenie stałe, dzięki czemu oszczędności będą systematycznie pomnażane. Rachunek oszczędnościowy daje opcje pobierania kapitału, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Jego minusem jest jednak stosunkowo niewielkie oprocentowanie.

Większe oprocentowanie posiadają za to lokaty bankowe. Można je wybrać wtedy, kiedy chce się inwestować pieniądze w dłuższym czasie i nie są one koniecznie potrzebne. W zależności od rodzaju lokaty są długo i krótkoterminowe, przy czym im dłuższa lokata, tym - najczęściej - wyższy zysk. Ciekawa opcja to tzw. polisy lokacyjne, znane także jako polisolokaty. Jest to specyficzna polisa ubezpieczeniowa, zawierana z towarzystwem ubezpieczeniowym na życie lub dożycie. Po zakończeniu polisy środki wpłacane są razem z premią na konto bankowe ubezpieczonego.

Inwestuj pieniądze profesjonalnie - fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą inwestować pieniądze jak profesjonaliści, ale nie posiadają niezbędnego wykształcenia i doświadczenia. Specjaliści funduszy zbierają kapitał od inwestorów, a następnie inwestują go dalej. Zyski są dzielone między właściciela kapitału a jego funduszowego opiekuna.

Minusem funduszy jest fakt, że ich zadaniem jest przede wszystkim inwestowanie pieniędzy, a nie zysk lub bezpieczeństwo klientów. Dlatego nawet wtedy, gdy na rynku nastąpi spadek, inwestor będzie dalej inwestował fundusze, co może wiązać się ze stratą dla kapitałodawcy.

Inwestycja pieniędzy w obligacje

Obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane przez określone podmioty. Mają charakter wierzycielski - ich wystawcy zobowiązują się do ich wykupu w określonym czasie i na konkretnych warunkach. Emisariuszami mogą być gminy, związki gminne, miasto stołeczne Warszawa, banki i podmioty posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność gospodarczą.

W co inwestować pieniądze? Tylko w siebie!

Inwestycja w siebie nie stanowi klasycznego instrumentu inwestycyjnego. Chodzi tutaj o przeznaczanie podwyżek na samorozwój przedsiębiorcy - kursy, języki, sprawność fizyczną i intelektualną. Ciężka to inwestycja, jako że kapitał zostaje zamrożony całkowicie, a nie da się przewidzieć i określić zysków. Z drugiej strony - wszędzie słyszymy, że to wiedza jest największą wartością człowieka. Tym samym im więcej jej zdobywamy, tym więcej możemy przelać na własną firmę i jej dalszy rozwój.