0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomysł na nowy biznes i jego cele strategiczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Szczegółowe przedstawienie działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo powinno znaleźć się w części- charakterystyka przedsięwzięcia. Na wstępie należy omówić, czym zajmuje się firma lub w przypadku kiedy powstaje nowy biznes, czym będzie się zajmować. Produkt czy usługę trzeba poddać dogłębnej analizie, ponieważ interesariusze biznesplanu muszą wiedzieć, że osoba podejmująca wyzwanie dobrze zna branżę, w której zamierza działać oraz wie dokładnie co chce oferować klientom.

Nowy biznes - opis produktu/usługi

Po określeniu, czy nowy biznes będzie usługowym, produkcyjnym lub sprzedażowym, należy skupić się na charakterystyce przedmiotu oferowanych przez niego usług bądź produktów. Warto w tej części skupić się na odpowiedzi na pytania: jakie potrzeby będzie zaspokajać produkt/usługa? I w jaki sposób będzie je zaspokajać?

Jednocześnie trzeba uwypuklić te cechy produktu/usługi, które będą się wyróżniać na tle konkurencji, a co za tym idzie uzyskiwać przewagę na rynku. Jednak, należy wiedzieć, iż wszelkie twierdzenia o atrakcyjności produktu/usługi muszą zostać poparte merytorycznymi argumentami. W przypadku, kiedy oferta posiada bardzo szeroki zakres różnych produktów, wtedy warto skupić się na tych kluczowych, stanowiących fundament działalności.

Dlaczego właśnie taka działalność?

Dodatkowym atutem będzie określenie, dlaczego autor biznesplanu chce podjąć się prowadzenia danej działalności w przedsiębiorstwie, zaznaczając przy tym ewentualne osobiste zainteresowania bądź pasje. Wyjaśnić co chce osiągnąć oraz do czego będzie dążył, aby efektywnie rozwijać nowy biznes. W tym celu można zamieścić wzmiankę o posiadanych właściwych kwalifikacjach, umiejętnościach popartych certyfikatami, ale także poinformować o przebytych szkoleniach i kursach, a w przypadku kiedy są wymagane - licencjach i pozwoleniach.

Proces technologiczny

Ta część dotyczy głównie procesu technologicznego, jaki będzie wykorzystywany przy produkcji oraz procesów pobocznych za pośrednictwem, których osiągany będzie finalny produkt. Jednak bardzo ważne jest, aby unikać czysto technicznego języka, często niezrozumiałego dla odbiorcy nie orientującego się w danej dziedzinie. Warto w sposób łatwy i zrozumiały wyjaśnić najważniejsze etapy produkcji, nie wdając się w szczegóły.

Nie można zapomnieć o zawarciu informacji o cenie produktów/usług, a także kosztach jakie będą generować oraz wydatki jakie należy ponieść podczas produkcji.

Wskazane jest jednocześnie, aby wyróżnić i opisać wybrane kanały dystrybucji produktów/usług. Wymienić dostawców, najlepiej podając już konkretne nazwy przedsiębiorstw.

Inwestycja w rozwój

Pewnym wzbogaceniem biznesplanu będzie stworzenie planów dotyczących rozwoju produktów i usług. Wskazanie istotnych innowacji, które są możliwe do wprowadzenia oraz stworzenie cyklu życia produktu. W praktyce bywa różnie, wraz z początkiem działalności produkt będzie nowy i rozchwytywany, jednak z upływem czasu nastąpi potrzeba jego unowocześnienia lub nawet wycofania z rynku. Tworząc biznesplan, przedsiębiorca powinien przewidzieć każdą możliwość wystąpienia zagrożeń utraty pozycji na rynku.

Podsumowując, kluczowe informacje, jakie powinna zawierać część charakterystyki produktu/usługi, to w szczególności:

  • opis usługi/produktu,
  • porównanie oferty na tle konkurencji,
  • opis technologii wytwarzania,
  • sposoby pozyskiwania surowców i półproduktów,
  • zasoby niezbędne do świadczenia usługi,
  • regulacje prawne związane z danym produktem oraz jego użytkowaniem (jeżeli takie istnieją),
  • plany rozwoju innowacji produktu oraz technologii,
  • opis cyklu życia produktu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów