Poradnik Przedsiębiorcy

Własna firma – korzyści w porównaniu z pracą na etacie

Prowadzenie działalności wydaje się bardzo trudne i skomplikowane. Już samo założenie własnej firmy budzi wiele wątpliwości - duże ryzyko, wymagające czasu, pieniędzy i fachowej wiedzy. Tymczasem własna firma może zostać założona za pomocą jednego formularza lub też rozmowy telefonicznej. Jakie korzyści płyną z prowadzenia własnej działalności w porównaniu z pracą na etacie? Przedstawiamy argumenty, które pozwolą ci dostrzec różnicę.

Własna firma założona za pomocą jednego formularza

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności jest uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wypełnić specjalny formularz CEIDG-1, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.ceidg.gov.pl.

Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 można jednocześnie wnioskować o wydanie numerów NIP i REGON, w przypadku ich braku. W jednoosobowej działalności gospodarczej numerem NIP firmy staje się NIP osobisty przedsiębiorcy. Wydanie numeru NIP i REGON wymaga potwierdzenia jego nadania, co zazwyczaj następuje w ciągu kilku dni od dokonania rejestracji firmy.

Na składanym wniosku CEIDG-1 do rejestracji działalności przedsiębiorca określa termin rozpoczęcia prowadzenia działalności. Nie może być to data wcześniejsza, niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca może jednak wskazać datę rozpoczęcia działalności późniejszą niż dzień złożenia wniosku.

Wypełniony wniosek należy złożyć do urzędu miasta lub gminy osobiście, za pośrednictwem poczty lub w sposób elektroniczny, pod warunkiem że przedsiębiorca posiada własny podpis elektroniczny.

Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku do rejestracji firmy, a także mając aktywny NIP, przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie działalności.

Wniosek do CEIDG stanowi równocześnie zgłoszenie do ZUS-u, urzędu skarbowego oraz GUS-u. Jeżeli przedsiębiorca zamierza być płatnikiem VAT, również za pomocą wniosku CEIDG-1 może zarejestrować się do VAT. W tym celu należy złożyć formularz VAT-R. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R do wniosku CEIDG-1 mogą dołączyć wyłącznie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG oraz dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dopiero w momencie złożenia wniosku o rejestrację do VAT można wystawiać faktury VAT.

Ważne!

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie własnej firmy ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT do momentu przekroczenia wartości sprzedaży w wysokości 200 000 zł za dany rok podatkowy, na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Jeżeli działalność jest zakładana w trakcie roku, kwotę limitu należy obliczyć proporcjonalnie do liczby dni, która pozostała do końca roku.

Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorcy mogą za pośrednictwem formularza CEIDG-1 dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych przez formularz ZUS ZUA i ZUS ZZA, czy też zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez formularz ZUS ZCNA.

W przypadku, gdy osoba zakładająca własną firmę jest równocześnie zatrudniona na etacie, z którego otrzymuje przynajmniej wynagrodzenie minimalne, należy pamiętać o złożeniu formularza ZUS ZZA w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. Należy także poinformować pracodawcę o fakcie założenia własnej działalności, wówczas nie będzie on uwzględniał kwoty wolnej od podatku podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Uwaga!

Prowadząc własną działalność gospodarczą i równocześnie pracując na etacie, należy pamiętać, że pierwszeństwo w odliczeniu kwoty wolnej od podatku ma prowadzona działalność. Obowiązek ten wynika z art. 27 ustawy o PIT.

 

Zatem poprzez jeden druk CEIDG-1, po spełnieniu odpowiednich wymagań, przedsiębiorca dokonuje niezbędnych formalności rejestracyjnych do różnych instytucji.

Korzyści z posiadania własnej firmy w porównaniu z pracą na etacie

Własna firma daje przede wszystkim możliwość:

  • swobody działania,

  • wyznaczania własnych celów i kierunków działań,

  • uzyskania wyższych korzyści finansowych,

  • elastycznego czas pracy,

  • wyboru formy opodatkowania,

  • obniżenia zobowiązań wobec urzędu skarbowego - poniesione koszty prowadzenia działalności zmniejszają podstawę opodatkowania, a tym samym zmniejszają wartość podatku do zapłaty,

  • odliczania VAT od dokonanej sprzedaży i zakupów w przypadku czynnych podatników VAT,

  • skorzystania z ulgi na ZUS, tzw. mały ZUS.

Ponadto prowadzenie własnego biznesu daje poczucie niezależności oraz działania na własny rachunek, w związku z czym perspektywa zatrudnienia na etacie wydaje się mniej atrakcyjna.