0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fundusze unijne na założenie firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładając własną firmę, przyszli przedsiębiorcy często poszukują zewnętrznych źródeł finansowania. Jednym z możliwych źródeł są fundusze unijne, dzięki którym podatnicy mogą uzyskać zwrotne lub bezzwrotne pożyczki. Co ważne, otrzymanie tego typu środków nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać.

Przyszli przedsiębiorcy powinni wobec tego zainteresować się programem operacyjnym Kapitał Ludzki, w ramach którego funkcjonuje działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Od czego trzeba zacząć? Tak jak w każdej nowej działalności - liczy się przede wszystkim pomysł. Dobre przygotowanie może znacząco pomóc na dalszych etapach. Następnie należy zorientować się, jakie instytucje w danym województwie zajmują się aktualnie przyznawaniem wsparcia - są to tzw. operatorzy. Listę punktów, do których można się zwrócić, można znaleźć na internetowej stronie funduszy europejskich.

Po znalezieniu operatora konieczne jest sprawdzenie, czy przyszły przedsiębiorca spełnia warunki określone w regulaminie danego projektu. Jest to konieczne, aby móc zakwalifikować się do specjalnego szkolenia. Na takim kursie przedstawiane są podstawy przedsiębiorczości, prawa, rachunkowości, umiejętności tworzenia biznesplanów itp. W zależności od operatora tematyka może się nieco różnić. Na początku konieczne będzie wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Rozpoczyna się on wypełnieniem specjalnego formularza, który następnie zostanie uzupełniony podczas dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. Po przejściu tego etapu pozostaje już tylko oczekiwanie na wiadomość o zakwalifikowaniu do programu.

Kiedy nie można brać udziału w szkoleniu? Cechą wykluczającą z tej możliwości jest prowadzenie działalności gospodarczej aktualnie bądź też w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia. Natomiast osoby, do których przede wszystkim skierowane są powyższe kursy, to: osoby bezrobotne przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiety (zwłaszcza powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 lub po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy miejscowości do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

Szkolenie, przedstawione powyżej, jest niezbędne dla nowego przedsiębiorcy - kolejnym krokiem w kierunku dotacji jest bowiem złożenie do operatora wniosku wraz z biznesplanem.

We wniosku podatnik zwraca się o: przyznanie pomocy finansowej do kwoty 40 tys. złotych na wydatki niezbędne do uruchomienia firmy, przyznanie wsparcia pomostowego (wypłacane miesięcznie do jednego roku dotacje w wysokości ok. 1200 zł na potrzeby bieżące), oraz o udział w drugiej części szkolenia połączonej ze wsparciem doradczym. Natomiast biznesplan zostanie poddany ocenie operatora - główne punkty, na które zwróci on uwagę, to celowość przedsięwzięcia, wykonalność, operatywność, wielowariantowość, kompletność i racjonalność. Budując biznesplan warto się zatem skupić na realnych projektach.

Kiedy biznesplan zostanie zaakceptowany, podatnik osiągnął cel - następny krok dotyczy już bowiem podpisania umowy z operatorem i otrzymanie dotacji. Co ważne, w umowie takiej określone zostają pewne warunki, których podatnik musi dotrzymać, w innym przypadku konieczne będzie dokonanie zwrotu otrzymanych funduszy. Zabezpieczenie pożyczki mogą w takim przypadku stanowić poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Po podpisaniu umowy podatnikowi nie pozostaje już nic innego, jak otworzenie własnej firmy. Jeśli działalność będzie funkcjonowała przez co najmniej rok od daty podpisania umowy o przyznaniu dotacji, a podatnik prawidłowo się z niej rozliczy, to środki pomostowe będą stanowiły wsparcie bezpłatne i bezzwrotne.

Jak więc widać, fundusze unijne przeznaczone na otwarcie nowej działalności nie są wcale tak trudne do zdobycia, jak mogłoby się wydawać. Poszukując pomysłu na własną karierę zawodową i rozwój firmy, warto zainteresować się tą drogą pozyskania kapitału.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów