0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalna składka zdrowotna a założenie firmy w trakcie roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założyłem działalność w połowie roku. Czy minimalna roczna składka zdrowotna wyliczana powinna być proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadziłem działalność, czy z uwzględnieniem 12 miesięcy?

Piotr, Ozorków

 

Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej ma miejsce po zakończonym roku na formularzu ZUS składanym za kwiecień do 20 maja. W przypadku rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok rozliczenie następuje do 22 maja (ponieważ 20 i 21 maja przypada w weekend).

Minimalna roczna składka zdrowotna – jak ustalić podstawę?

Zgodnie z art. 81 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sytuacji gdy podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest niższa niż iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku kalendarzowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, to podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi ta wartość.

Minimalna podstawa rocznej składki zdrowotnej = liczba miesięcy, w których działalność była prowadzona × minimalne wynagrodzenie w pierwszym dniu roku składkowego.

Zgodnie z powyższym wzorem minimalna podstawa składki zdrowotnej za 2022 rok u podatników prowadzących działalność przez cały rok wynosi 36 120 zł, czyli 12 miesięcy × 3 010 zł.

W 2023 roku minimalna wartość rocznej składki zdrowotnej wynosi 41880 zł, czyli 12 miesięcy x 3 490 zł.

Oznacza to, że zakładając działalność w trakcie roku należy uwzględnić w wyliczeniu minimalnej składki zdrowotnej ilość miesięcy prowadzenia działalności w danym roku.

Minimalna roczna składka zdrowotna – jak ustalić jej wysokość?

Wysokość minimalnej rocznej składki zdrowotnej ustalana jest jako 9% podstawy wymiaru składki minimalnej, co wynika z art. 79a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2022 roku minimalna roczna składka zdrowotna u podatników prowadzących działalność przez cały rok nie mogła być niższa niż 3250,80 zł (270,90 zł × 12) a w 2023 roku nie może być niższa niż 3769,20 zł (314,10 zł x 12).

Przykład 1.

Pan Paweł prowadził w 2022 roku działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i uzyskał dochód w wysokości 60 000 zł. Jaka będzie podstawa minimalnej składki zdrowotnej?

Wysokość składki zdrowotnej na podstawie uzyskanego dochodu to 60 000 zł × 4,9%, czyli 2 940 zł. Roczna składka zdrowotna obliczona na podstawie faktycznego dochodu jest niższa niż minimalna wartość składki zdrowotnej (która wynosi 3 250,80 zł). Oznacza to, że pan Paweł w ramach rozliczenia rocznej składki zdrowotnej powinien wykazać składkę w wysokości 3 250,80 zł.

Jeżeli przedsiębiorca otworzył działalność w trakcie roku, to minimalna roczna składka zdrowotna nie może być niższa niż minimalna składka miesięczna za miesiące prowadzenia działalności.

Przykład 2.

Pan Sebastian otworzył działalność w sierpniu 2022 roku opodatkowaną skalą podatkową. W trakcie 2022 roku uzyskał dochód w kwocie 25 000 zł. Ile wynosi minimalna składka zdrowotna za 2022 rok?

Pan Sebastian prowadził działalność przez 5 miesięcy 2022 roku. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna, jaką powinien opłacić, wynosi 1 354,50 zł, czyli 5 miesięcy × 270,90 zł. Uzyskując dochód w kwocie 25 000 zł, pan Sebastian zapłacił składkę zdrowotną za 2022 rok w wysokości 2 250 zł, czyli 25 000 zł × 9%. Oznacza to, że nie wystąpi niedopłata składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym.

Minimalna roczna składka zdrowotna obliczana jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku.

Jeżeli w danym roku podatnik zawiesił działalność, to ma obowiązek zapłaty składki zdrowotnej za okres prowadzenia działalności, a więc z wyłączeniem pełnych okresów, w których działalność była zawieszona.

Przykład 3.

Pan Michał prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową. W dniu 15 marca 2022 roku zawiesił ją i wznowił 1 września 2022 roku. Jak powinien obliczyć minimalną składkę zdrowotną polegającą zapłacie za 2022 rok?

Pan Michał zawiesił prowadzenie działalności na 5 pełnych miesięcy. Oznacza to, że minimalna roczna składka zdrowotna obliczana jest na podstawie 7 miesięcy w 2022 roku i wynosi 1 896,30 zł, czyli 7 miesięcy × 270,90 zł.

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie występuje pojęcie minimalnej rocznej składki zdrowotnej. Podatnicy muszą zwrócić uwagę na próg przychodu w ramach danego roku, w którym się znajdują w grudniu tego roku. Natomiast przy rozpoczęciu działalności w trakcie roku miesiące, za które opłacana jest składka zdrowotna, to miesiące prowadzenia działalności (z wyłączeniem miesięcy, w których działalność została zawieszona).

Podsumowując, minimalną roczną składkę zdrowotną należy wyliczać proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których działalność była prowadzona, z wyłączeniem pełnych miesięcy ewentualnego zawieszenia działalności.

Minimalna roczna składka zdrowotna w rozliczeniu rocznym

W celu wygenerowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po wybraniu jako Miesiąc opcji KWIECIEŃ pojawią się w oknie dodatkowe checkbox’y:

  • Deklaracja ZUS DRA,
  • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

minimalna roczna składka zdrowotna

W oknie generatora rocznej składki zdrowotnej należy wybrać formę opodatkowania za rozliczany rok i ilość miesięcy podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym (zazwyczaj ilość miesięcy prowadzonej działalności w których nie była zawieszona). Dzięki temu w podzakładce ZAAWANSOWANE jeżeli składka zdrowotna wyliczona na podstawie danych z rozliczanego roku będzie niższa niż minimalna roczna składka zdrowotna wtedy system do wyliczeń przyjmie wartości minimalne automatycznie.

minimalna roczna składka zdrowotna

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów