0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Wniosek o urlop wypoczynkowy - kiedy używać?

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zgodnie z określonymi w kodeksie pracy przepisami i powinien zostać udzielony w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Przepisy nie określają w jakiej formie powinno się udzielić urlopu, jednakże w praktyce przyjęło się, iż pracownik występuje o urlop z pisemnym wnioskiem. Wniosek o udzielenie urlopu pracownik składa bezpośrednio pracodawcy, bądź przełożonemu działu/oddziału w zależności od struktury przedsiębiorstwa. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością skorzystania z urlopu w przewidzianym terminie. Pracodawca musi zaakceptować wniosek i wyrazić zgodę na udzielenie urlopu poprzez np. podpisanie podania o urlop. Dopiero wtedy pracownik może prawnie skorzystać z urlopu.

Pobierz darmowy wzór wniosku o urlop wypoczynkowy w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór.pdf
Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór.doc

Wniosek o urlop wypoczynkowy - elementy

Sporządzenie wniosku urlop wypoczynkowy nie powinno sprawić większych trudności, gdyż w swej konstrukcji jest bardzo prosty.

W pierwszej kolejności na wniosku należy zawrzeć swoje dane (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko), a także datę i miejsce sporządzenia wniosku.

Następnie zamieścić należy dane firmy i ewentualnie dane osoby do której kierowany jest wniosek.

Sama treść wniosku o urlop powinna być zwięzła i konkretna. Należy w niej zamieścić prośbę o udzielenie urlopu, z zaznaczeniem, że chodzi o urlop wypoczynkowy oraz określić termin w jakim chcielibyśmy z urlopu skorzystać np. “Zwracam się z uprzejmą prośbą u udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok 2013, w terminie od 01.08.2013 do 10.08.2013, tj. 7 dni.”

Co ważne, w liczbie dni urlopu ujmuje się tylko dni robocze, czyli te dni które są dla pracownika dniami pracy, jeśli więc w okresie urlopu wypada pracownikowi pracująca np. sobota to dzień ten wlicza się do dni na które wykorzystany został urlop, natomiast jeśli pracownikowi wypada wolny poniedziałek, to nie wlicza się on do dni urlopowych.

Na wniosku o urlop wypoczynkowy należy więc wskazać okres nieobecności w przedziale czasowym z dopiskiem ilości dni urlopowych przypadających na ten okres, bądź wyszczególnić datami, na jakie dni pracownik wnioskuje o urlop. Ważne jest by z wniosku jasno wynikało w jakim okresie pracownik przebywał będzie na urlopie i ile w związku z tym dniu urlopowych wykorzysta.

Tak sporządzony wniosek należy podpisać i przekazać przełożonemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów