0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wsparcie dla rodziców - świadczenie rodzicielskie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 1 stycznia 2016 weszło w życie nowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych. Jest ono przyznawane rodzinie niezależnie od jej dochodów. Poznaj korzyści jakie daje wsparcie dla rodziców w postaci świadczeń rodzicielskich oraz jakie wymogi należy spełnić, by je dostać.

Wsparcie dla rodziców - dla kogo?

Wsparcie dla rodziców skierowane jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, studentów i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Te osoby nie mają bowiem prawa otrzymać zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w następujących sytuacjach:

  • urodzenia się dziecka,

  • przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,

  • przyjęcia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Wsparcie dla rodziców - okres trwania

Ustawa przewiduje zróżnicowany czas trwania świadczenia rodzicielskiego, w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie czy przyjętych na wychowanie.

Poniżej przedstawiamy wszystkie przewidziane okresy:

  • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,

  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,

  • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,

  • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

Termin wydawania świadczenia rodzicielskiego liczony jest od dnia porodu albo przyjęcia na wychowanie dziecka.

Wsparcie dla rodziców - kto go nie otrzyma?

Jak już wcześniej wspomniano, świadczenie otrzymują wszystkie osoby, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Co za tym idzie, osoby które otrzymują zasiłek macierzyński, nie otrzymają świadczenia rodzicielskiego. Wyłączone są także osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m. in. funkcjonariusze służb mundurowych).

Co ważne, jeżeli jednemu z rodziców przysługuje zasiłek macierzyński, drugie nie może się ubiegać o świadczenie rodzicielskie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów