0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasy fiskalne – czy będą kolejne zmiany?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy świadczący usługi dla osób nieprowadzących działalności i zryczałtowanych rolników zobowiązani są posiadać kasy fiskalne, które muszą spełniać wymogi techniczne zgodne z przepisami. Już niedługo utraci moc prawną obecne rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych kas fiskalnych. Czy ustawodawca przewiduje zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach?

Kasy fiskalne a utrata mocy aktu prawnego

1 maja br. moc utraci Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, jednakże fakt ten nie wpłynie na ważność obecnych potwierdzeń dla kas rejestrujących o spełnieniu wymaganych kryteriów.

Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad nowelizacją przepisów dotyczących wymagań technicznych dla kas fiskalnych – w tym kas online i z elektronicznym zapisem kopii. Niemniej jednak nowe rozporządzenie w powyższej sprawie nie wejdzie w życie przed 1 maja br., ponieważ projekt rozporządzenia technicznego, nad którym pracuje resort finansów, należy poddać procesowi notyfikacji, czyli przedłożeniu do opinii Komisji Europejskiej projektowych zmian przepisów technicznych.

W procesie notyfikacji opinie szczegółowe oraz komentarze może zgłaszać nie tylko Komisja Europejska, ale także państwa członkowskie oraz podmioty gospodarcze.
W trakcie trwania procedury prace legislacyjne zostaną wstrzymane na 3 miesiące, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu.

Nowe przepisy a kasy fiskalne – od kiedy?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że wejdą w życie tymczasowe regulacje dotyczące kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, jednakże data oraz szczegóły nie są znane. Natomiast z chwilą zakończenia procesu notyfikacji nowelizacja przepisów niezwłocznie wejdzie w życie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów