0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek macierzyński i działalność gospodarcza - zmiany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jakie zmiany zostały wprowadzone na początku 2015 roku? W jaki sposób ustala się wysokość zasiłku macierzyńskiego? Czy po porodzie przedsiębiorcza mama będzie mogła uzyskać dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski?

Zasiłek macierzyński dla właścicielek firm w 2014

Do 2015 roku, kobieta która zdecydowała się założyć firmę co najmniej na miesiąc przed planowaną datą porodu opłacająca obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne i dobrowolną na ubezpieczenie chorobowe, nabierała tym samym praw do zasiłku macierzyńskiego. Do obliczenia wysokości zasiłku przyjmowało się zdeklarowaną przez kobietę, najczęściej wysoką, podstawę wymiaru składki.

Zasiłek macierzyński przysługuje  kobiecie bez okresu wyczekiwania. Podobnie mogły postąpić mamy, które prowadziły działalność gospodarczą od pewnego, dłuższego okresu czasu, a wcześniej nie były zgłoszone do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ponadto, jeżeli przedsiębiorcza mama złożyła odpowiedni wniosek, mogła uzyskać dodatkowy urlop macierzyński a następnie urlop rodzicielski.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, kobiety kończyły działalność albo rezygnowały z opłacania wysokiej składki na ubezpieczenie chorobowe. Coraz częściej zdarzały się kontrole z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które sprawdzały prowadzone działalności i w przypadku stwierdzenia, że firma jest firmą fikcyjną, nakazywały zwrot wypłaconego zasiłku lub w cięższych przypadkach, kierowały sprawę do prokuratury.

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych mam w 2015

W 2015 roku ta luka prawna ma zostać uzupełniona. Zasiłek macierzyński będzie zależał od czasu i wysokości opłacanych składek. I tak, maksymalny zasiłek uzyska się dopiero po opłaceniu przez co najmniej rok, maksymalnej podstawy wymiaru składki.

Natomiast, jeżeli ubezpieczona podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy i opłacała składki w wysokości kwoty zadeklarowanej, podstawę zasiłku macierzyńskiego będzie stanowiła suma: przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odjęciu 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku (obecnie 2247,60 zł) i kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po doliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Od momentu wejścia nowych przepisów w życie zasiłek macierzyński kobiety opłacającej składkę na ubezpieczenie chorobowe przez okres krótszy niż 12 miesięcy przed porodem, będzie odpowiednio niższy niż w przypadku kobiety opłacającej zasiłek w pełnej wysokości przez 12 miesięcy kalendarzowych. W dużym stopniu nowe przepisy uzupełnią powstałą lukę w prawie do określenia wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów