Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenia społeczne a zgłoszenie przedsiębiorcy, jeżeli jest zatrudniony w innym państwie UE

Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, jednocześnie jestem zatrudniony jako programista w angielskiej firmie i opłacane są za mnie składki na ubezpieczenie społeczne w Anglii. Czy w związku z tym będę musiał opłacać składki społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Marek, Londyn

 

Nie. W przypadku, gdy został Pan zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w innym kraju UE, nie podlega Pan ubezpieczeniom w Polsce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, nie musi Pan z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacać żadnych składek (na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne).

Proszę pamiętać, że powinien Pan uzyskać formularz A1 z instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym podlega Pan obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument będzie potwierdzał, że osoba prowadząca w Polsce działalność na własny rachunek nie powinna odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.