0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek macierzyński podczas urlopu macierzyńskiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2016 roku weszło wiele zmian dotyczących urlopów udzielanych z racji urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świeżo upieczeni rodzice mają możliwość wykorzystania dwóch urlopów - macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Czy zasiłek macierzyński zostanie pomniejszony za wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który już nie widnieje w przepisach? Poniżej odpowiadamy, jak została rozwiązana ta kwestia.

Dodatkowy urlop macierzyński a nowe przepisy

Niektórzy na pewno obawiają się, że okres korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem, a tym samym okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zostanie skrócony. Jednak w związku z nowymi przepisami urlopy te w dalszym ciągu będzie można wykorzystać w wymiarze 52 tygodni. Jak to możliwe? Dodatkowy urlop macierzyński został formalnie wykreślony z kodeksu pracy, bowiem włączono go do urlopu rodzicielskiego, przez co wydłużył się wymiar tego urlopu.

Okres wypłaty zasiłku podczas urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczona, która urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10 roku życia:

 • w celu jego przysposobienia i wystąpiła z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia,

 • albo przyjęła takie dziecko w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem,

mogła skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 • 6 tygodni - jeśli urodzono lub przyjęto jedno dziecko,

 • 8 tygodni - jeżeli urodzono lub przyjęto więcej niż jedno dziecko.

O ten wymiar został więc zwiększony urlop rodzicielski, który wynosi obecnie:

 • 32 tygodnie lub

 • 34 tygodnie,

w zależności od tego, jak wiele dzieci urodziło się podczas jednego porodu lub ile przyjęto ich jednocześnie na wychowanie.

Ojciec dziecka a zasiłek macierzyński wypłacany podczas urlopu rodzicielskiego

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może być wypłacany także ubezpieczonemu ojcu dziecka, w przypadku gdy:

 • ubezpieczona matka dziecka zrezygnowała z pozostałej części zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni,

 • matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji - wtedy urlop można przejąć już po 8 tygodniach.

Zasiłek macierzyński - jakie warunki należy spełnić aby go otrzymać?

Warunkiem wypłaty zasiłku przez okres urlopu rodzicielskiego jest przede wszystkim podleganie pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a także wystąpienie przez ubezpieczoną lub ubezpieczonego z odpowiednim wnioskiem do płatnika zasiłku przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego a praca podczas urlopu rodzicielskiego

Pracownica lub pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego mogą połączyć go z wykonywaniem pracy, ale w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Jednakże wówczas wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu, w którym pracownica lub pracownik pracuje w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Ważne!

Zasada o zatrudnieniu wyłącznie na ½ etatu dotyczy tylko pracowników i nie ma zastosowania do pozostałych ubezpieczonych tj. osób prowadzących działalność gospodarczą czy zleceniobiorców.

Wymiar, w którym zostanie wyłączony zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego, zależy głównie od tego, w jakim terminie został złożony wniosek o urlop rodzicielski. Jeżeli złożono go nie później niż 21 dni po porodzie, wówczas za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli natomiast rodzic nie zawnioskował o urlop rodzicielski w terminie, zasiłek przysługuje w wysokości:

 • 100% za czas urlopu macierzyńskiego

 • 100% za 6 pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego (czyli włączony dodatkowy urlop macierzyński)

 • 60% za pozostałą część urlopu rodzicielskiego.

Formalne usunięcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z przepisów prawa pracy nie powoduje zatem żadnych strat dla rodziców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów