0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w VAT w 2019 r. - część 1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W roku 2019 nastąpią kolejne zmiany w VAT. Niektóre z tych zmian zostały już niejako przetestowane przez polskich podatników tzn. weszły w 2018 r., jako dobrowolne i każdy podatnik miał wybór czy stosować dane rozwiązanie czy tez nie. Jednak w kolejnym roku część wprowadzonych zmian będzie miała już charakter obligatoryjny i aby nadążyć za tymi i innymi zmianami warto dowiedzieć się, czego dotyczą zmiany w VAT w 2019 r.

Zmiany w VAT - stawki w 2019 r.

W 2019 r. ustawodawca zdecydował, że utrzyma standardową stawkę VAT na poziomie 23% oraz obniżoną stawkę VAT na poziomie 8%. Zatem długo wyczekiwane zmiany w VAT dotyczące obniżki stawek VAT przez przedsiębiorców, ale też i przez konsumentów niebędących przedsiębiorcami nie znajdą zastosowania przynajmniej w 2019 r. Ustawodawca zamierza jednak ujednolicić niektóre stawki VAT w ramach klasyfikacji celnej CN oraz PKWiU w utworzenia nowego wykazu stawek, który będzie obowiązywał od stycznia 2020 r. Zmianie w VAT ulegnie natomiast stawka VAT na książki elektroniczne, o czym w dalszej części.

Obowiązkowy split payment od lipca 2019 r.?

Już w 2018 r. podatnicy mieli możliwość przetestowania mechanizmu podzielonej płatności. Polega on na tym, że każdy podatnik VAT dysponuje specjalnym rachunkiem VAT i za jego pomocą:

  1. opłaca kosztowe faktury VAT w części dotyczącej podatku VAT z tych faktur,

  2. otrzymuje na konto VAT zwrot z podatku VAT w trybie przyspieszonym,

  3. otrzymuje na konto VAT od kontrahenta wpłaty podatku VAT z faktur sprzedaży,

  4. reguluje z tego konta zobowiązanie do zapłaty w podatku VAT.

Początkowo obowiązkowo mechanizm podzielonej płatności miał obowiązywać już od początku 2019 r. Aktualnie jednak resort finansów oczekuje na decyzję KE odnośnie akceptacji zastosowania split payment, jako obligatoryjnego narzędzia do zastosowania w niektórych branżach jednak począwszy od lipca 2019 r.

Ministerstwo Finansów jeszcze nie wskazało wszystkich branż, jakie ma w zamyśle obowiązywać obligatoryjne zastosowanie mechanizmu split payment. Wiadomo natomiast, ze będą to branże podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Resort finansów planuje jednocześnie, aby w tych branżach zlikwidować mechanizm odwrotnego obciążenia.

Zmiany w VAT - nowa stawka na e-boki i publikacje elektroniczne

Aktualnie stawka VAT na sprzedaż książek elektronicznych tzw. e-book wynosi 23%. To właśnie z wysokością tej stawki wiążą się kolejne zmiany w VAT. Organy podatkowe przyzwyczaiły podatników, że e-book traktowany jest jak usługa elektroniczna a nie jak odpowiednik książki w formie papierowej. Natomiast książka jak i czasopismo drukowane, (ale też sprzedawane na nośnikach danych) opodatkowane jest stawką VAT 5% i 8%.

Od kwietnia 2019 r. sytuacja ta ma ulec zmianie. W projekcie z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej ustawodawca wprowadza stawkę VAT:

  1. 5% dla drukowanych książek, gazet, obrazków, planów, manuskryptów, broszur, ulotek, książek dla dzieci, nut drukowanych, map także ściennych, atlasów i innych oraz książek elektronicznych zawierających treści ww. książek i materiałów drukowanych,

  2. 8% dla gazet, dzienników, czasopism ilustrowanych (także z materiałami reklamowymi jednak z wyłączeniem publikacji w całości reklamowych) oraz odpowiedników ww. publikacji wydawanych w formie elektronicznej.

WIS jednak od 2020 r., ale od kwietnia 2019 r. będzie już można składać wnioski

Resort finansów pracuje nad zmianami służącymi unormowaniu i ujednoliceniu klasyfikacji służących do określania stawek VAT na cele podatkowe. Chce także powołać od 2020.r tzw. Wiążącą Informację Stawkową (WIS), czyli instytucje, która miałaby za zadanie na wniosek podatnika określić właściwą stawkę VAT dla produktów i usług sprzedawanych przez niego. Zmiany w klasyfikacjach takich jak nomenklatura scalona CN (klasyfikacja celna przyporządkowująca każdy towar, który wejdzie na obszar celny do właściwego zaszeregowania) jak i PKWiU (polska klasyfikacja wyrobów i usług) mają przede wszystkim uprościć identyfikacje przez podatników właściwej stawki VAT dla sprzedawanych towarów lub usług.

Zmiany w VAT wiążą się również z powołaniem nowej instytucji tzw. WIS. W swoim zamyśle jej działanie będzie nieco przypominać decyzje wydawane przez GUS w sprawie odpowiedniego zaklasyfikowania towarów lub usług. Jednak decyzję w WIS odnośnie identyfikacji właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi będzie wydawał delegowany przez Ministra Finansów dyrektor KAS.

Z możliwości składania zapytań będą mogli skorzystać zarówno czynni jak i zwolnieni podatnicy VAT.

Decyzja wydana przez WIS będzie miała zastosowanie w podatku VAT w jej zawartość będzie określać m.in.:

  1. opis towaru bądź usługi, dla których WIS wydał dana decyzję,

  2. przyporządkowany do danego towaru lub usługi numer klasyfikacji celnej CN

  3. zamiast numeru CN WIS może przyporządkować właściwy numer PKWiU,

  4. stawkę VAT do zastosowania przez podatnika w konkretnym zapytaniu w odniesieniu do tak sklasyfikowanego towaru lub usługi.

Dużą zaletą instytucji WIS będzie parasol ochronny dla podatnika, dla którego została wydana decyzja w sprawie właściwej stawki VAT. Polegać on będzie na tym, że dyrektor izby administracji skarbowej wydając interpretację indywidualną będzie zobligowany do uwzględnienia decyzji WIS. Także wszelkie organy podatkowe nie będą mogły jej zakwestionować. Z decyzji wydanej przez WIS będą mogli skorzystać także inni podatnicy, jeżeli dany towar lub usługa będzie dokładnie taka sama jak w wydanej decyzji WIS.

Wniosek o wydanie decyzji przez WIS to koszt dla podatnika w kwocie 40 zł, płatny najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Podobnie jak przy interpretacjach dowód wpłaty należy dołączyć do wysyłanego wniosku.

Decyzja WIS ma być wydawana stosunkowo szybko, ale nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku podatnik przez WIS.

Dodatkowo w odniesieniu do decyzji wydanej przez WIS identyfikujących właściwe stawki VAT dla konkretnych towarów i usług dyrektor KIS nie będzie wydawać odrębnej interpretacji indywidualnej w tej samej sprawie.

Warto zaznaczyć, iż od 1 kwietnia 2019 r. podatnicy będą mogli wysyłać już zapytanie w sprawie określenia właściwych stawek VAT do WIS. Jednakże należy pamiętać, że zastosowanie tych decyzji będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów