0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodów osobowych od 2019 r. – jakie zmiany?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowelizacja ustawy o PIT obowiązująca od 2019 roku wprowadza rewolucyjne zmiany w rozliczeniach wydatków na samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, co dotyczy zarówno pojazdów osobowych ujętych w środkach trwałych używanych na podstawie umowy najmu bądź leasingu, jak i samochodów prywatnych. Wprowadzone zmiany będą miały także duży wpływ na rozliczenie sprzedaży samochodów osobowych zewidencjonowanych w środkach trwałych. Czy sprzedając pojazd osobowy posiadany w środkach trwałych, od przyszłego roku przedsiębiorca więcej zyska czy straci? Objaśniamy, jak sprzedaż samochodów osobowych od 2019 r. będzie rozliczana na nowych zasadach oraz jakie inne zmiany dotyczące samochodów wprowadza nowelizacja ustawy o PIT.

Przegląd zmian w rozliczeniach samochodów osobowych od 2019 r.

Konsekwencje zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o PIT obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach samochodów osobowych w porównaniu do dotychczasowych przepisów zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Kryterium rozliczenia kosztów

Do końca 2018 r.

Od 2019 r.

Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych samochodów osobowych używanych w działalności w sposób mieszany (zarówno w działalności, jak i prywatnie)

brak ograniczenia (100% odliczenia kosztów)

do limitu 75% kosztów, bez obowiązku prowadzenia kilometrówki

Limit odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych nabytych do działalności

20 tys. euro

- 150 tys. zł dla samochodu osobowego,

- 225 tys. zł dla samochodu osobowego elektrycznego

Rozliczenie w kosztach opłat wynikających z umowy leasingu, najmu lub dzierżawy

brak ograniczenia (100% odliczenia kosztów)

do 150 tys. zł dla samochodu osobowego (225 tys. zł dla osobowego elektrycznego) w proporcji do wartości samochodu

Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych i składek na ubezpieczenie samochodu prywatnego użytkowanego w działalności

100% kosztów + obowiązek prowadzenia kilometrówki

20% kosztów (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych) + brak obowiązku prowadzenia kilometrówki

Sprzedaż samochodów osobowych od 2019 r.

Do końca 2018 r. przy sprzedaży samochodu osobowego posiadanego w ewidencji środków trwałych, który nie był w całości zamortyzowany, jego niezamortyzowana część odpisów amortyzacyjnych stawała się kosztem uzyskania przychodu (w pełnej wysokości). Dodatkowo niezamortyzowana część odpisów nie była objęta obowiązującym dotychczas limitem 20 tys. euro.

Jak wskazują przepisy art. 24 ust. 2a ustawy o PIT, dochodem lub stratą w działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego pojazdu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, która była wykazana w ograniczeniu do limitu nieprzekraczającego 150 tys. zł obowiązującego dla samochodów osobowych (dla samochodów elektrycznych obowiązuje 225 tys. zł) i po pomniejszeniu tej wartości o sumę dokonanych w kosztach odpisów amortyzacyjnych.

Na nowych zasadach, wprowadzonych od 2019 roku, straci przede wszystkim przedsiębiorca, który będzie chciał sprzedać posiadany w ewidencji środków trwałych nie w pełni zamortyzowany samochód osobowy o wartości powyżej 150 tys. zł. Sprzedający nie odliczy w kosztach całości niezamortyzowanych odpisów, będzie miał bowiem możliwość odliczenia tylko wartości nabytego samochodu osobowego ograniczonej do limitu 150 tys. zł (225 tys. zł przy samochodach elektrycznych), pomniejszonej o dokonane do momentu sprzedaży odpisy amortyzacyjne.

Przykład 1.

Przedsiębiorca nabył w 2019 r. samochód osobowy o wartości wynoszącej 300 tys. zł. Pojazd wprowadził do ewidencji środków trwałych i amortyzował liniowo według stawki 20%. Po roku zdecydował sprzedać samochód z firmy. Jaką wartość będzie mógł ująć w kosztach?

Wartość początkowa auta podlegająca odliczeniu w kosztach na podstawie odpisów amortyzacyjnych, biorąc pod uwagę limit obowiązujący od 2019 r., wyniesie 150 tys. zł. Zatem przez rok wartość odpisów amortyzacyjnych odliczona w kosztach wyniosła 30 tys. zł (150 tys. zł x 20% stawka amortyzacji). To oznacza, że przy sprzedaży do kosztów przedsiębiorca odliczy wyłącznie 30 tys. zł (czyli dokładna wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych). Natomiast na starych zasadach obowiązujących do 2018 r. do kosztów przedsiębiorca mógł zaksięgować 120 tys. zł, czyli całą wartość nieodliczonych odpisów amortyzacyjnych, które powstały na moment sprzedaży.

Od 2019 roku zmienia się zasada rozliczania niezamortyzowanych odpisów od sprzedaży samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Kosztem staje się wartość początkowa samochodu określona w ograniczeniu do limitu 150 tys. zł (225 tys. zł dla samochodów osobowych elektrycznych), pomniejszona o wartość odliczonych do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych. Wartość niezamortyzowanych odpisów samochodu będącego środkiem trwałym nie będzie już stanowiła kosztu uzyskania przychodu (tak jak było do końca 2018 roku).
Co ważne, przepis dotyczy samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 roku.

Na skutek wprowadzonych zmian sprzedaż samochodów osobowych od 2019 r., które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i których wartość przekracza 150 tys. zł oraz w momencie sprzedaży nie były w pełni zamortyzowane, staje się mniej opłacalna, gdyż przedsiębiorca będzie zobowiązany wykazać dochód podlegający opodatkowaniu, który nie zostanie obniżony przez niezamortyzowane odpisy amortyzacyjne.

Sprzedaż samochodu w systemie wfirma

System wfirma.pl umożliwia przedsiębiorcą w prosty sposób przeprowadzić sprzedaży firmowych samochodów znajdującego się w środkach trwałych, co powinno zostać udokumentowane fakturą. W tym celu należy przejść w systemie do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć pojazd przeznaczony do sprzedaży i z górnego menu wybrać opcję SPRZEDAŻ. Wówczas pojawi się okno wystawienia faktury, w którym należy uzupełnić dane nabywcy oraz inne podstawowe informacje, w tym datę wystawienia, datę sprzedaży, metodę i termin płatności. Na koniec należy określić wartość sprzedawanego pojazdu oraz odpowiednią stawkę VAT.

sprzedaż samochodów osobowych

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana w wartości netto do kolumny 8 KPiR - Pozostałe przychody (w przypadku prowadzenia KPiR) lub Ewidencji przychodów w kolumnie zgodnej z wybraną stawką ryczałtu (w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego), a także do rejestru VAT sprzedaży (w przypadku podatnika VAT).

Jeżeli samochód nie został w całości zamortyzowany w momencie sprzedaży to jego niezamortyzowana część w odpowiedniej wysokości będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu i zostanie zaksięgowana w formie dowodu wewnętrznego w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki (w przypadku prowadzenia KPiR).

Dodatkowo system generuje dokument LT - likwidacji środka trwałego, który zostanie dodany pod zlikwidowany środek trwały w zakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów