Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły z dnia 2021-09-24

2021-09-24

W biznesie

Uprawnienia urzędów skarbowych – jeszcze większe po Polskim Ładzie!

Uprawnienia urzędów skarbowych – jeszcze większe po Polskim Ładzie! Projekt „Polski Ład” wprowadzi nowe uprawnienia urzędów skarbowych. Już wkrótce funkcjonariusze przeprowadzą kontrole bez świadomości przedsiębiorców. Na jakie działania będzie mógł pozwolić sobie US? Przeczytaj i sprawdź w naszym artykule! czytaj dalej

Darowizna nieruchomości po likwidacji działalności – jak skutek w PIT?

Darowizna nieruchomości po likwidacji działalności – jak skutek w PIT? Po likwidacji działalności podatnikom mogą pozostać składniki majątku uprzednio wykorzystywane do prowadzenia firmy. Jakie skutki podatkowe na gruncie PIT mogą powstać, gdy ma miejsce darowizna nieruchomości po likwidacji działalności? Sprawdź! czytaj dalej
2021-09-24

BHP w firmie

Ustalenia pokontrolne dokonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Ustalenia pokontrolne dokonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do kontroli warunków higieny pracy w zakładach pracy w ramach tzw. zapobiegawczego oraz bieżącego nadzoru sanitarnego. Czym są ustalenia pokontrolne dokonane przez PIS? Przeczytaj ten artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Zwrot gotówki i zapłata na rachunek z białej listy a koszty podatkowe

zwrot gotówki i zapłata na rachunek bankowy Zwrot gotówki i zapłata za pośrednictwem rachunku bankowego jest to ciekawy przypadek. W przypadku gdy przedsiębiorca zgodzi się na zwrot i ponowną wpłata należności na odpowiedni rachunek bankowy podatnika to czy pozwoli nam uniknąć sankcji podatkowych? czytaj dalej
2021-09-24

Prawo pracy

Nieprawidłowy okres wypowiedzenia na wypowiedzeniu umowy o pracę

Nieprawidłowy okres wypowiedzenia na wypowiedzeniu umowy o pracę Wypowiedzenie to jedna z form rozwiązania umowy o pracę. Bezpiecznie jest stworzyć je na piśmie. Powinno zawierać m.in. termin zakończenia umowy. Co się dzieje w przypadku, gdy na wypowiedzeniu zostanie wskazany nieprawidłowy okres wypowiedzenia? czytaj dalej
2021-09-24

Urlopy i inne

Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września!

Zaległy urlop wypoczynkowy - do kiedy należy go wykorzystać? Jeżeli pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni wolnych w ciągu bieżącego roku, może z nich skorzystać do końca września roku następnego. Czy jest to obowiązkowe? Czy zaległy urlop wypoczynkowy można zamienić na ekwiwalent? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

tajemnica przedsiębiorstwa Podstawową cechą zamówień publicznych jest jawność ich postępowania, czy jednak wszystkie informacje w zakresie podmiotów realizujących zamówienia muszą być ujawnione? Sprawdź, czy tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona w zamówieniach publicznych! czytaj dalej

Umowa faktoringu - koszty i ewidencja dotyczące sprzedaży wierzytelności

umowa faktoringu a koszty Umowa faktoringu pozwala na zmianę wierzyciela. Podatnicy zastanawiają się jaką kwotę kosztów uzyskania przychodów powinni uwzględnić przy umowie faktoringu. W interpretacji uznano że, może zaliczyć całą kwotę wraz z podatkiem VAT. czytaj dalej
2021-09-24

Podatek VAT

Usługi edukacyjne online – czy korzystają ze zwolnienia od VAT?

Usługi edukacyjne online korzystają ze zwolnienia z VAT? W dobie światowej pandemii coraz więcej usług zostało przeniesionych do Internetu. Nie inaczej stało się z edukacją. Pojawia się zatem pytanie, czy usługi edukacyjne online mogą skorzystać z tego samego zwolnienia co stacjonarne? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Jakie podatki płaci przedsiębiorca i od czego zależą?

Jakie podatki płaci przedsiębiorca? Podatki to w opinii większości przykry obowiązek, który narzucają im przepisy. Zawiłe przepisy, wysokie stawki… Niekoniecznie tak musi być! W artykule wyjaśniamy, jakie podatki płaci przedsiębiorca. Dowiedz się więcej na ten temat z naszego artykułu! czytaj dalej

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Jednorazowa amortyzacja - jak rozliczyć? Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy mają możliwość korzystać z ustawowych ulg. Jedną z nich jest jednorazowa amortyzacja do 100 000 zł dla nowych środków trwałych oraz amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis. Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Sprzedaż z pominięciem kasy - jakie konsekwencje?

Sprzedaż z pominięciem kasy Każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być zarejestrowana na kasie fiskalnej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie konsekwencje niesie za sobą sprzedaż z pominięciem kasy! czytaj dalej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a stawki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest stosunkowo mało skomplikowaną formą opodatkowania, jest zatem często wybierany przez przedsiębiorców. Jednakże warto pamiętać, że nie każdy może z tej metody skorzystać. Dowiedz się więcej czytając artykuł! czytaj dalej
2021-09-24

Podatek VAT

Obowiązek podatkowy w podatku VAT a moment jego powstania

Obowiązek podatkowy VAT - kiedy powstaje? Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednak ustawa przewiduje szereg wyjątków, które księgując sprzedaż należy mieć na uwadze. Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek podatkowy! czytaj dalej