Artykuły z dnia: 2022-01-04

Artykuły:

Czy nieudzielenie zaległego urlopu jest zawsze niezgodne z Kodeksem pracy?

Pracownicy zwykle nie wykorzystują urlopu wypoczynkowego w pełnym rocznym wymiarze. Ważne jest jednak, aby do końca września wybrać urlop przysługujący za poprzednie lata. Jakie konsekwencje niesie za sobą nieudzielenie zaległego urlopu? Sprawdź!

4 stycznia 2022

Jak stworzyć dobry plan urlopowy i czy faktycznie jest on niezbędny?

Większość pracowników chce korzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie letnim. Jak pracodawca ma zorganizować pracę zakładu pracy, kiedy część pracowników wybiera się na urlop? Niezbędny może okazać się plan urlopowy. Sprawdź jak prawidłowo go sporządzić!

4 stycznia 2022

Co to jest amortyzacja? Metody amortyzacji środków trwałych

Co to jest amortyzacja środków trwałych? Jak ją ustalić? Jakie metody amortyzacji dopuszczają polskie przepisy podatkowe? Czy odpisy amortyzacyjne mogą zmniejszać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Sprawdzamy i wyjaśniamy!

4 stycznia 2022

Składki ZUS osoby współpracującej a odliczenie od dochodu

Opłacone za przedsiębiorcę składki ZUS społeczne obniżają dochód a opłacone składki zdrowotne w określonej prawnie części obniżają podatek. A czy składki ZUS osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności pomniejszą podatek dochodowy? Sprawdź!

4 stycznia 2022

Jednodniowa umowa zlecenie a obowiązki pracodawcy

Okres trwania umowy zawsze ustalany jest pomiędzy stronami. W przepisach nie znajdziemy ograniczeń w tym zakresie. Jak powinna być rozliczana jednodniowa umowa zlecenie? Czy konieczne jest zgłoszenie takiej osoby do ZUS-u? Sprawdź!

4 stycznia 2022

Rejestr czynności przetwarzania, czyli centrum utrzymania zgodności z RODO w firmie

Rejestr czynności przetwarzania jest jednym z podstawowych dokumentów RODO, dlatego powinien go prowadzić każdy administrator - w tym firma. Nieprawidłowe prowadzenie tego rejestru wiąże się z surowymi konsekwencjami. Sprawdź, jakie robić to dobrze!

4 stycznia 2022

Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności może skorzystać z opłacania małego ZUS przez pierwsze 24 miesiące. Po tym czasie, musi nastąpić przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe. Dowiedź się więcej na ten temat!

4 stycznia 2022

Odpowiedzialność operatora interfejsu elektronicznego a SOTI

Operator interfejsu elektronicznego pełni rolę dostawcy towarów, który sam je nabył a następnie dostarczył klientowi, jednak w praktyce nie posiada on towarów a jedynie jest pośrednikiem. Jaka jest odpowiedzialność operatora interfejsu elektronicznego?

4 stycznia 2022

Jak i kiedy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny zakupionego samochodu?

Czy wiesz, kiedy sporządza się oświadczenie o obniżeniu ceny? Sprawdź, jaka jest najbezpieczniejsza forma zawarcia takiego oświadczenia i dowiedz się, z czym wiąże się brak odpowiedzi sprzedającego na otrzymane oświadczenie wysłane przez nabywcę.

4 stycznia 2022

Likwidacja i ponowne rozpoczęcie działalności a rejestracja do VAT

Nie ma prawnych przeszkód, aby przedsiębiorca zlikwidował działalność gospodarczą i rozpoczął prowadzenie nowej. Likwidacja i ponowne rozpoczęcie działalności – czy należy dokonać kolejnej rejestracji na potrzeby podatku VAT? Odpowiadamy w artykule!

4 stycznia 2022

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej zobowiązani są wybrać formę opodatkowania. Dowiedz się, kiedy i w jakim terminie możliwa jest zmiana formy opodatkowania oraz jakich formalności w związku z tym należy dopełnić!

4 stycznia 2022

Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna – czyli jaka forma działalności gospodarczej jest najlepsza - Polski Ład

Wielu podatników na zmian jakie wprowadza Polski Ład analizuje, jaka forma działalności gospodarczej jest najlepsza. Na co zatem zwrócić uwagę i jak wybrać tą najoptymalniejszą? W artykule zestawiamy wraz z wyliczeniami dostępne formy prowadzenia biznesu!

4 stycznia 2022

Faktura zakupu z poprzedniego roku podatkowego w KPiR

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy często otrzymują faktury kosztowe z opóźnieniem. Czy wiesz, jak powinna zostać ujęta w Księdze Przychodów i Rozchodów faktura zakupu z poprzedniego roku podatkowego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

4 stycznia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów