0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo pracy

Prawo pracy

Ponowne zatrudnienie a zasada kontynuacji dokumentacji pracowniczej

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie zatrudnić byłego pracownika. Należy jednak wiedzieć co się z tym wiąże. Na czym polega zasada kontynuacji dokumentacji pracowniczej i kiedy trzeba ją stosować? Odpowiadamy w artykule. Przeczytaj!

25 września 2023

Prawo pracy

Nadpłata wynagrodzenia z powodu dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłacie

Jakie skutki niesie ze sobą przedstawienie przez pracownika zwolnienia lekarskiego po wypłacie? Może dojść do wypłaty zbyt wysokiej pensji. Nadpłata wynagrodzenia jest dodatkowym kosztem dla pracodawcy. Jak można ją rozliczyć? Przeczytaj i sprawdź!

25 września 2023

Prawo pracy

Czy można określić stanowisko pracy na umowie cywilnoprawnej?

W umowie zlecenie i o dzieło należy określić konkretne czynności lub rezultat jaki ma być osiągnięty po jej zakończeniu. Niektórzy decydują się jednak, aby podać stanowisko pracy na umowie cywilnoprawnej. Czy jest to dobre rozwiązanie? Dowiedz się!

25 września 2023

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku – jak wpłynie na inne świadczenia?

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwa razy - od 1 stycznia i od 1 lipca. Będzie miało to swoje odzwierciedlenie w wysokości innych świadczeń przysługujących pracownikom. Dowiedz się więcej czytając artykuł!

22 września 2023

Prawo pracy

Odpoczynek dobowy i tygodniowy

Odpoczynek dobowy i tygodniowy to istotna kwestia, o której należy pamiętać przy ustalaniu grafiku danego pracownika. To pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi odpoczynek. Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat odpoczynku pracownika!

22 września 2023

Prawo pracy

Dwie umowy o pracę - jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika?

Przepisy nie zabraniają pracownikowi posiadania kilku umów o pracę. Co więcej, może on mieć dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą. Jak wyliczyć wynagrodzenie takiego pracownika? Jak to wpływa na świadczenia? Dowiedz się więcej!

22 września 2023

Prawo pracy

Ulgi podatkowe pracownika – z jakich zwolnień może on skorzystać?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę znajdą szereg rozwiązań prawnych, które w jakiś sposób pozwolą im obniżyć podatek dochodowy opłacany z wynagrodzenia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie ulgi podatkowe pracownika można zastosować!

22 września 2023

Prawo pracy

Czy praca bez wynagrodzenia jest możliwa?

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę nie może zrzec się swojej pensji. Pracodawca także nie może zmusić zatrudnionego do darmowej pracy. A czy praca bez wynagrodzenia jest możliwa w przypadku umowy zlecenie lub o dzieło? Przeczytaj artykuł!

21 września 2023

Prawo pracy

Czy zrzeczenie się wynagrodzenia za pracę jest możliwe?

Pracownik co do zasady nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonaną pracę. Czy zrzeczenie się wynagrodzenia jest zawsze nieważne? Przeczytaj!

21 września 2023

Prawo pracy

Jak poprawić błędy w wypowiedzeniu umowy o pracę?

Każdemu może zdarzyć się nieścisłość przy wykonywaniu swoich obowiązków. Co jednak stanie się w sytuacji, kiedy pojawią się błędy w wypowiedzeniu umowy o pracę sporządzonym przez pracodawcę, które zostało następnie wręczone pracownikowi? Sprawdź!

21 września 2023

Prawo pracy

Choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego - jak ją rozliczyć?

Otrzymanie zwolnienia lekarskiego podczas odbywania urlopów związanych z rodzicielstwem może budzić wątpliwości przedsiębiorcy. W jaki sposób powinna być rozliczana choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się!

20 września 2023

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych w 2024 r.

Od wysokości kwoty wynagrodzenia zależy wysokość świadczeń chorobowych czyli wynagrodzenia chorobowego lub zasiłków. Natomiast płaca minimalna w 2024 r. zmieni się dwukrotnie. Sprawdź jaka będzie podstawa tych świadczeń przy wynagrodzeniu minimalnym!

20 września 2023

Prawo pracy

Zatrudnienie pracownika a okres wypowiedzenia - czy to możliwe?

Pracownik, który kończy współpracę z jednym pracodawcą najczęściej szuka lub już ma nową ofertę pracy. Czy możliwe jest zatrudnienie w okresie wypowiedzenia? Nowe zatrudnienie a okres wypowiedzenia - dowiedz się więcej na ten temat!

20 września 2023

Prawo pracy

Zakaz noszenia symboli religijnych w pracy

Czy zakaz noszenia symboli religijnych czy innych światopoglądowych nie stanowi przejawu dyskryminacji pośredniej? Czy każdy pracodawca, może zakazać swoim pracownikom afiszowania się ze swoją religią? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

20 września 2023

Prawo pracy

Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną - podstawowe informacje

Czy prawnie istnieje zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną? Jakie cechy posiada umowa o pracę a jakie umowy zlecenie i o dzieło? Która z umów jest bardziej korzystna? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

20 września 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów