Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat badania profilaktyczne

2021-03-15

Dokumenty

Skierowanie na badania lekarskie - wzór z omówieniem

Skierowanie na badania lekarskie - wzór z omówieniem Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać skierowanie na badania lekarskie! Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - pdf lub docx! czytaj dalej
2020-10-12

Prawo pracy

Badania lekarskie pracowników - wszystko co należy wiedzieć

Badania lekarskie pracowników - wszystko co należy wiedzieć Badania lekarskie pracowników to jeden z podstawowych czynników, który pozwala dopuścić pracowników do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę. Niewykonanie badań jest łamaniem przepisów bhp. Przeczytaj nasz artykuł na ten temat! czytaj dalej
2020-05-06

BHP w firmie

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

Badania kontrolne pracownika po długiej chorobie Pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne, jeżeli pracownik chorował przez okres dłuższy niż 30 dni. Zatrudniony, który nie podda się badaniom kontrolnym nie może rozpocząć pracy, a tym samym nie przysługuje mu wynagrodzenie. czytaj dalej
2020-03-10

Prawo pracy

Badania profilaktyczne – warunek dopuszczenia pracownika do pracy

Badania profilaktyczne – warunek dopuszczenia pracownika do pracy Za skierowanie pracowników na badania profilaktyczne odpowiada prawodawca. Jakie badania należy wykonać? Kto je przeprowadza? Kto pokrywa koszt takich badań i jaki jest ich czas? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2018-03-22

BHP w firmie

Przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego

Przeprowadzenie badań okresowych u pracowników biurowych Podstawą dopuszczenia do pracy każdego pracownika jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jak często powinno nastąpić przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2017-08-18

BHP w firmie

Badania lekarskie - skierowanie pracownika przez pracodawcę

Badania lekarskie a orzeczenie lekarskie Od 1 kwietnia 2015 roku zmieniły się zasady kierowania pracowników na badania lekarskie. Czy skierowanie pracownika na badania lekarskie jest obowiązkiem przedsiębiorcy czy możliwe jest wykorzystanie na podstawie orzeczeń z poprzedniej pracy? Sprawdź! czytaj dalej
2017-08-10

Prawo pracy

Badania lekarskie kierowców i pracowników korzystających z samochodów

Badania lekarskie kierowców i pracowników korzystających z samochodów Pracodawca ma obowiązek skierowania na badania lekarskie każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jakie badania są obowiązkowe w przypadku kierowców oraz pracowników korzystających z samochodu w celach służbowych? Sprawdź! czytaj dalej
2017-05-23

Prawo pracy

Przejęcie zakładu a badania profilaktyczne pracowników

Badania profilaktyczne pracowników po przejęciu zakładu pracy  Czy pracownik, który jest przejęty na podstawie art. 23 [1] Kodeksu pracy, może wnioskować do nowego pracodawcy o skierowania na badania profilaktyczne, jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy nie ma takich zaleceń? Przeczytaj! czytaj dalej
2016-07-19

Prawo pracy

Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy

czas niewykonywania pracy Jeśli pracownik był gotowy do pracy, a wykonywanie jej było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w takim przypadku mamy odczynienia z przestojem. Czy za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia? Sprawdź! czytaj dalej