0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

12 wyników dla tematu: badania-profilaktyczne

Artykuły:

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

Pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne, jeżeli pracownik chorował przez okres dłuższy niż 30 dni. Zatrudniony, który nie podda się badaniom kontrolnym nie może rozpocząć pracy. Przeczytaj o tym i dowiedz się więcej!

5 czerwca 2024

Badania medycyny pracy po odwołaniu stanu epidemii

Niedawno minął ostateczny termin, do którego pracodawcy zobowiązani byli uzupełnić zawieszone w czasie epidemii badania medycyny pracy pracowników. Jakie są przepisy w tym zakresie oraz skutki niedostosowania się do nich - przeczytaj w artykule!

22 marca 2024

Skierowanie na badania lekarskie 2024 r.- wzór z omówieniem

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać skierowanie na badania lekarskie! Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - PDF lub DOCX!

29 stycznia 2024

Wkrótce upływa okres ważności badań lekarskich i szkoleń BHP!

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego wymaga wdrożenia pewnych działań u pracodawców. Do 28 grudnia 2023r. należy wykonać zaległe badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP.

27 grudnia 2023

Koszty związane z wyjazdem na badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy. Zmiany w 2023 r.!

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które wiążą się z badaniami profilaktycznymi oraz kosztami związanym z podróżą do innego miejsca, w którym odbywają się badania profilaktyczne. Przeczytaj!

11 maja 2023

Dodatkowe badania profilaktyczne – w jakiej sytuacji pracodawca może skierować na nie pracownika?

Prawo pracy wyróżnia trzy typy badań: wstępne, okresowe i kontrolne, jednak nie doprecyzowuje pojęcia dodatkowych badań profilaktycznych. Czym są dodatkowe badania profilaktyczne? Czy w określonych sytuacjach pracodawca może skierować na nie pracownika?

12 stycznia 2023

Badania profilaktyczne – warunek dopuszczenia pracownika do pracy

Za skierowanie pracowników na badania profilaktyczne odpowiada prawodawca. Jakie badania należy wykonać? Kto je przeprowadza? Kto pokrywa koszt takich badań i jaki jest ich czas? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania!

10 marca 2020

Przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego

Podstawą dopuszczenia do pracy każdego pracownika jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jak często powinno nastąpić przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego? Przeczytaj i sprawdź!

22 marca 2018

Badania lekarskie - skierowanie pracownika przez pracodawcę

Od 1 kwietnia 2015 roku zmieniły się zasady kierowania pracowników na badania lekarskie. Czy skierowanie pracownika na badania lekarskie jest obowiązkiem przedsiębiorcy czy możliwe jest wykorzystanie na podstawie orzeczeń z poprzedniej pracy? Sprawdź!

18 sierpnia 2017

Badania lekarskie kierowców i pracowników korzystających z samochodów

Pracodawca ma obowiązek skierowania na badania lekarskie każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jakie badania są obowiązkowe w przypadku kierowców oraz pracowników korzystających z samochodu w celach służbowych? Sprawdź!

10 sierpnia 2017

Przejęcie zakładu a badania profilaktyczne pracowników

Czy pracownik, który jest przejęty na podstawie art. 23 [1] Kodeksu pracy, może wnioskować do nowego pracodawcy o skierowania na badania profilaktyczne, jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy nie ma takich zaleceń? Przeczytaj!

23 maja 2017

Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy

Jeśli pracownik był gotowy do pracy, a wykonywanie jej było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w takim przypadku mamy odczynienia z przestojem. Czy za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia? Sprawdź!

19 lipca 2016

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów