0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Badania lekarskie kierowców i pracowników korzystających z samochodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi odbyć badania lekarskie, na podstawie których stwierdzana jest jego zdolność do pracy. Bez ważnych badań lekarskich (wstępnych, okresowych czy kontrolnych) pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy na danym stanowisku.

Ważne!

Skierowanie pracownika na badania lekarskie oraz pokrycie kosztów badań jest obowiązkiem pracodawcy.

Badania lekarskie kierowców zawodowych

W przypadku kierowców obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich wynika nie tylko z przepisów Kodeksu pracy, lecz także z ustawy o transporcie drogowym.

Ustawa o transporcie drogowym dotyczy m.in. kierowców wykonujących przewozy drogowe pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Przepisy ustawy nakładają na kierowców obowiązek odbycia badań lekarskich i psychologicznych co 5 lat do momentu ukończenia 60. roku życia, a następnie co 30 miesięcy.

Ważne!

Powyższe badania są równoznaczne z badaniami lekarskimi wynikającymi z przepisów Kodeksu pracy. W związku z tym nie ma potrzeby, by pracownika kierowcę podlegającego przepisom ustawy o transporcie drogowym kierować na badania wymagane przez Kodeks pracy.

Badania lekarskie pracowników korzystających z samochodów w celach służbowych

Pracownicy kierujący pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których konstrukcja pozwala na przewóz maksymalnie 9 osób łącznie z kierowcą, nie podlegają przepisom ustawy o transporcie drogowym. W związku z tym wykonują oni badania lekarskie na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie pracy.

W skierowaniu na badania profilaktyczne pracownika pracodawca określa stanowisko, na którym dana osoba ma być lub jest zatrudniona. W skierowaniu należy podać rodzaj wykonywanej pracy oraz środki techniczne, w jakie jest ono wyposażone, a mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli pracownik podczas realizacji zadań służbowych wykorzystuje samochód osobowy, wówczas w skierowaniu na badania profilaktyczne należy zamieścić taką informację. Dzięki temu lekarz medycyny pracy przeprowadzający badania będzie mógł określić zakres oraz częstotliwość badań profilaktycznych, a także skierować pracownika na:

  • konsultację okulistyczną,

  • badania oceniające widzenie zmierzchowe oraz zjawisko olśnienia.

Ważne!

Badania dotyczą zarówno pracowników, którzy w wykonywanej pracy wykorzystują samochód służbowy będący własnością pracodawcy, jak i pracowników, którzy wykorzystują w celach służbowych własny samochód.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów