0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wkrótce upływa okres ważności badań lekarskich i szkoleń BHP!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023 roku wymaga pewnych działań. O czym powinni pamiętać pracodawcy?

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – badania profilaktyczne

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie znacząco na kwestię badań profilaktycznych. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność minęła po 7 marca 2020 roku, pozostają aktualne do 28 grudnia 2023 roku (do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego).

Od 1 lipca pracodawcy powinni wrócić do wystawiania skierowań na wszystkie badania profilaktyczne oraz dopilnować pracowników tak, by badania wykonali najpóźniej do 28 grudnia 2023 roku.

Orzeczenia wydane przez innego lekarza niż medycyny pracy utracą ważność 28 grudnia 2023 roku.

Od 1 lipca 2023 roku nastąpił powrót do generalnej zasady, że wszystkie osoby przyjmowane do pracy przechodzą wstępne badania, z wyjątkiem zatrudnianych w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy.

Szkolenia BHP

Termin okresowego szkolenia BHP, który przypadł podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii oraz w ciągu 30 dni od ich uchylenia, ulega wydłużeniu do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Okresowe szkolenia BHP, które planowo powinny się odbyć od 14 marca 2020 roku (data wprowadzenia w Polsce po raz pierwszy stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19) do 31 lipca 2023 roku, należy zorganizować najpóźniej do 30 sierpnia 2023 roku.

Pracodawca ma obowiązek do 28 grudnia 2023 r. skierować pracowników na zaległe badania medycyny pracy oraz przeprowadzić szkolenia BHP!

Kierowanie na przymus urlopowy

Od 1 lipca 2023 roku zakłady pracy nie mogą już skutecznie udzielić – w terminie przez siebie wskazanym, bez zgody zatrudnionego i z pominięciem planu urlopu – urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni roboczych.

Fikcja doręczenia

Odwieszenie fikcji doręczenia od 15 lipca 2023 roku spowoduje, że w razie zignorowania przez pracownika zawiadomienia pocztowego oświadczenie będzie uznawane za doręczone najpóźniej 7 dnia od drugiego awizowania, czyli od pozostawienia przez listonosza w skrzynce pocztowej drugiego zawiadomienia.

Zakaz konkurencji

Od 1 lipca 2023 roku strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy nie mogą już jej wypowiedzieć z zachowaniem 7-dniowego terminu. 

Odprawy i odszkodowania

Od 1 lipca 2023 roku przestało obowiązywać ograniczenie do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (34 900 zł w I połowie 2023 roku) wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia wypłaconego na mocy obowiązujących przepisów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 

Zatrudnianie cudzoziemców

Specustawa przedłużyła automatycznie moc niektórych zezwoleń, których ważność wygasła podczas trwania takiego stanu – do upływu 30 dni od daty zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 31 lipca 2023 roku. W takim przypadku wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę/pracę sezonową należy złożyć najwcześniej na 90 dni przed upływem terminu ważności zezwolenia i najpóźniej 31 lipca 2023 roku.

Są to najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi koniec stanu zagrożenia epidemicznego. Warto przeanalizować powyższe kwestie i odpowiednio zorganizować działy kadrowo-płacowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów