0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Badania lekarskie - skierowanie pracownika przez pracodawcę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe zasady kierowania pracowników na badania lekarskie, w tym również na badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia. Nowe przepisy przewidują możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego wystawionego u poprzedniego pracodawcy.

Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy

Pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego wystawionego u poprzedniego pracodawcy, z zastrzeżeniem, że warunki pracy na nowym stanowisku odpowiadają warunkom na stanowisku, którego dotyczy orzeczenie, a pracownik zostanie przyjęty do pracy w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

Te same zasady dotyczą ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Jeśli w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego stosunku pracy pracownik jest zatrudniany na tym samym lub innym stanowisku, na którym warunki pracy odpowiadają warunkom na poprzednim, wówczas pracodawca nie ma obowiązku ponownego kierowania pracownika na badania lekarskie.

Ważne!

Zwolnienie pracodawcy z obowiązku skierowania pracownika na wstępne badania lekarskie nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Skierowanie pracownika na badania lekarskie w dwóch egzemplarzach

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie oraz wzór orzeczenia lekarskiego wystawianego pracownikowi przez lekarza medycyny pracy.

Skierowanie pracownika na badania lekarskie należy wydać pracownikowi w dwóch egzemplarzach. Jeden jest przeznaczony dla pracownika kierowanego na badania, drugi - dla lekarza. Pracodawca może także wykonać kopię wydanego skierowania i przechowywać je w aktach osobowych wraz z orzeczeniem lekarskim.

Na nowym wzorze skierowania na badania lekarskie pracodawca ma obowiązek opisania rodzaju pracy, podstawowych czynności, sposobu oraz czasu ich wykonywania. Skierowanie musi również zawierać opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku/stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Do powyższych informacji należy także podać wielkość narażenia oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach pracy.

Orzeczenie lekarskie a badania lekarskie

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

  • brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo

  • istnienie przeciwwskazań do pracy ma określonym stanowisku

w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Lekarz prowadzący badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla osoby badanej oraz dla pracodawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów