0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

10 wyników dla tematu: naruszenie-dobr-osobistych

Artykuły:

Naruszenie dóbr osobistych - wzór wezwania do usunięcia wpisu

Naruszenie dóbr osobistych w internecie może mieć miejsce w przypadku umieszczenia nieprawdziwego wpisu. Czy za taki wpis odpowiada administrator? Sprawdź, jak wezwać administratora do usunięcia fałszywych informacji! Pobierz darmowy wzór wezwania!

21 marca 2023

Naruszenie dóbr osobistych w internecie - warto wiedzieć

Czy wiesz, że w internecie Twoje dobra osobiste mogą zostać naruszone? W artykule przedstawiamy, na jakich zasadach odpowiedzialność cywilnoprawną za naruszenie dóbr osobistych w internecie może ponieść administrator strony www lub hostingowiec? Sprawdź!

20 października 2022

Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo posiada pewne dobra osobiste, które zostały skatalogowane w kodeksie cywilnym. Do dóbr osobistych przedsiębiorstwa należą m.in. nazwa czy dobre imię przedsiębiorstwa. Jak w praktyce wygląda ochrona dóbr osobistych przedsiębiorstwa?

6 lipca 2022

Czy niezasadny wpis na listę dłużników narusza dobra osobiste?

Zalegając ze spłatą zobowiązań należy mieć na uwadze, że można zostać wpisanym na listę dłużników. Jakie przesłanki muszą zostać spełnienie, aby tak się stało? Czy niezasadny wpis na listę dłużników narusza dobra osobiste? Odpowiadamy w artykule!

25 maja 2022

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę - jak sobie z tym radzić?

Dobro osobiste jest podmiotowym prawem każdego człowieka. Jego ochrona podlega prawu, dlatego naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę może być skierowane nawet na drogę sądową. Jak przeciwdziałać takim zachowaniom? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

4 marca 2022

Dobre imię firmy - jak chronić się przed jego utratą?

Na renomę firmy składa się wiele różnych elementów, w tym nieposzlakowana opinia i dobra jakość oferowanych przez nią usług lub towarów. Dobre imię firmy musi być utożsamiane z dobrym imieniem człowieka i podlega pełnej ochronie prawnej. Jak je chronić?

21 grudnia 2021

Naruszenie dóbr osobistych – co należy wiedzieć?

Dobro każdego człowieka chronione jest przepisami obowiązującego prawa. Zdarza się jednak, że dobra te zostają naruszone. CO zatem należy rozumieć przez naruszenie dóbr osobistych oraz w jaki sposób dochodzić roszczeń z tego tytułu? Przeczytaj i sprawdź!

24 listopada 2021

Jak Kodeks cywilny reguluje prawo do prywatności a nagrywanie?

Często w celach bezpieczeństwa bądź zabezpieczeniu swojego interesu, montuje się w różnych miejscach monitoring. Co na ten temat mówi prawo do prywatności? Czy można to traktować jako naruszenie naszego dobra? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

12 września 2018

Dobra osobiste - czym są i komu przysługują według Kodeksu cywilnego?

Dobra osobiste, stanowiące dobra niemajątkowe, zgodnie z Kodeksem cywilnym przysługują wszystkim osobom fizycznym oraz prawnym. Jakie konsekwencje prawne może ponieść osoba, która naruszyła swoim działaniem czyjeś dobro osobiste? Sprawdź!

17 stycznia 2018

Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy

Dobra osobiste są szczególnym dobrem chronionym przez prawo, które dostarcza odpowiednich środków ochrony w sytuacji, gdy miejsce miało naruszenie dóbr osobistych, co dotyczy także naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy. Dowiedz się więcej!

14 grudnia 2017

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów