0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

14 wyników dla tematu: odsetki-za-zwloke

Artykuły:

Czy obniżenie odsetek od zaległości podatkowych jest możliwe?

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności. Czy w przypadku płatności podatku możliwe jest obniżenie odsetek od zaległości podatkowych? Jak to wygląda w sytuacji odsetek za zwłokę wobec ZUS-u?

27 kwietnia 2023

Możesz naliczyć odsetki ustawowe od opóźnionych należności

Odsetki ustawowe to najpopularniejszy rodzaj odszkodowania, jakie przedsiębiorcy egzekwują od swoich kontrahentów z tytułu nieopłaconych w terminie należności. Dowiedz się, jak obliczyć wysokość odsetek ustawowych i sprawdź oraz ile aktualnie wynoszą!

22 lutego 2023

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak obliczyć?

Zobowiązania wobec urzędów skarbowych podatnicy powinni regulować w terminach, gdyż może powstać zaległość podatkowa, od której naliczane są karne odsetki. W jaki sposób należy obliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Dowiedz się więcej!

25 sierpnia 2022

Odsetki za zwłokę w ZUS - koniecznie zapłać w terminie!

Obowiązkiem pracodawcy jest opłacanie składek ZUS za siebie i zatrudnianych pracowników. W przypadku nieopłacenia składek w terminie przedsiębiorcy grożą odsetki za zwłokę. Dowiedz się, z jakimi jeszcze konsekwencjami powinien liczyć się przedsiębiorca!

4 kwietnia 2022

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo pobrane składki?

Pracodawca ma obowiązek obliczać i przekazywać składki do ZUS. Co w sytuacji kiedy pomyli się? Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo pobrane składki? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat wykroczeń związanych z nieprawidłowym opłacaniem składek!

25 lutego 2022

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Nieterminowe regulowanie zobowiązań może powodować powstanie dodatkowych kosztów w postaci odsetek od zaległości w zapłacie względem dostawców towarów lub usług. Kiedy i w jakiej wysokości podatnik opłaca odsetki za zwłokę? Odpowiadamy w tym artykule!

10 listopada 2021

Odsetki za zwłokę umorzone w zapłacie zobowiązań a przychód podatkowy

Zapłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty. Natomiast czy umorzone odsetki za zwłokę należy wykazać jako przychód? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

31 sierpnia 2021

ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę – rozwiązania Tarczy 1.1.

Stan epidemii sprowadził na przedsiębiorców wiele problemów. Jednym z nich jest brak płynności finansowej. Jak w takiej sytuacji zapłacić odsetki? Tarcza 1.1 sprawi, że ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę na wniosek dłużnika!

16 kwietnia 2020

Wypłata pracownikom zaległego wynagrodzenia a składki ZUS i podatek

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia w terminie. Zdarza się, że wynagrodzenie zostanie wypłacone z opóźnieniem. Czy w takim razie wypłata pracownikom zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami stanowi podstawę składek ZUS i opodatkowania?

18 stycznia 2018

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2018

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź, jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w tym roku

21 grudnia 2017

Odsetki za zwłokę - jakie obowiązują w 2017 roku?

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej. Na mocy nowych przepisów zmieniła się wysokość odsetek za zwłokę w podatkach. Przeczytaj i sprawdź, komu będą przysługiwać obniżone odsetki za zwłokę przy zaległości podatkowej!

24 sierpnia 2017

ZUS - kara za niepłacenie składek nie może być podwójna

Przedsiębiorca powinien na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym przypadku ZUS ma prawo do ukarania nierzetelnego płatnika. Jaka jest kara za niepłacenie składek? Czy może być podwójna? Dowiedz się!

13 czerwca 2017

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych można umorzyć. Sprawdź, w jaki sposób.

26 września 2013

Podwójne odsetki od zaliczki na podatek dochodowy

Aktualnie odsetki od zaległości podatkowych dotyczących zaliczek na podatek dochodowy naliczane są dopiero wówczas, gdy za dany przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki okres i nie została ona uregulowana w odpowiednim terminie.

5 lipca 2013

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów