Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat odsetki za zwłokę

Odsetki za zwłokę umorzone w zapłacie zobowiązań a przychód podatkowy

Umorzone odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań a przychód podatkowy Zapłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty. Natomiast czy umorzone odsetki za zwłokę należy wykazać jako przychód? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak obliczyć?

Odsetki za zwłokę - rozliczenie podatkowe Zobowiązania wobec urzędów skarbowych podatnicy powinni regulować w terminach, gdyż może powstać zaległość podatkowa, od której naliczane są karne odsetki. W jaki sposób należy obliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę – rozwiązania Tarczy 1.1.

ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę – rozwiązania Tarczy 1.1 Stan epidemii sprowadził na przedsiębiorców wiele problemów. Jednym z nich jest brak płynności finansowej. Jak w takiej sytuacji zapłacić odsetki? Tarcza 1.1 sprawi, że ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę na wniosek dłużnika! czytaj dalej

Możesz naliczyć odsetki ustawowe od opóźnionych należności

Odsetki ustawowe - charakterystyka Odsetki ustawowe to najpopularniejszy rodzaj odszkodowania, jakie przedsiębiorcy egzekwują od swoich kontrahentów z tytułu nieopłaconych w terminie należności. Dowiedz się, jak obliczyć wysokość odsetek ustawowych i sprawdź oraz ile aktualnie wynoszą! czytaj dalej
2018-01-18

Prawo pracy

Wypłata pracownikom zaległego wynagrodzenia a składki ZUS i podatek

Wypłata pracownikom zaległego wynagrodzenia a składki ZUS i podatek Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia w terminie. Zdarza się, że wynagrodzenie zostanie wypłacone z opóźnieniem. Czy w takim razie wypłata pracownikom zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami stanowi podstawę składek ZUS i opodatkowania? czytaj dalej
2017-12-21

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2018

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź, jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w tym roku czytaj dalej

Odsetki za zwłokę - jakie obowiązują w 2017 roku?

Odsetki za zwłokę a odsetki karne Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej. Na mocy nowych przepisów zmieniła się wysokość odsetek za zwłokę w podatkach. Przeczytaj i sprawdź, komu będą przysługiwać obniżone odsetki za zwłokę przy zaległości podatkowej! czytaj dalej

ZUS - kara za niepłacenie składek nie może być podwójna

Kara za niepłacenie składek ZUS Przedsiębiorca powinien na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym przypadku ZUS ma prawo do ukarania nierzetelnego płatnika. Jaka jest kara za niepłacenie składek? Czy może być podwójna? Dowiedz się! czytaj dalej

Odsetki za zwłokę w ZUS - koniecznie zapłać w terminie!

Odsetki za zwłokę - czy zawsze trzeba je płacić? Obowiązkiem pracodawcy jest opłacanie składek ZUS za siebie i zatrudnianych pracowników. W przypadku nieopłacenia składek w terminie przedsiębiorcy grożą odsetki za zwłokę. Dowiedz się, z jakimi jeszcze konsekwencjami powinien liczyć się przedsiębiorca! czytaj dalej

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych można umorzyć. Sprawdź, w jaki sposób. czytaj dalej

Podwójne odsetki od zaliczki na podatek dochodowy

Aktualnie odsetki od zaległości podatkowych dotyczących zaliczek na podatek dochodowy naliczane są dopiero wówczas, gdy za dany przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki okres i nie została ona uregulowana w odpowiednim terminie. czytaj dalej