0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podwójne odsetki od zaliczki na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aktualnie odsetki od zaległości podatkowych dotyczących zaliczek na podatek dochodowy naliczane są dopiero wówczas, gdy za dany przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki okres i  nie została ona uregulowana w odpowiednim terminie. Taka kolej rzeczy wynika z art. 53 § 2 Ordynacji podatkowej, który mówi, że:

Odsetki nalicza się również do należności, o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Jak ogólnie wiadomo Resort Finansów szykuje wiele zmian, w tym również w obrębie jednego z najważniejszych aktów prawnych jakim są ustawa Ordynacja podatkowa. Wśród najistotniejszych możemy wymienić zmianę regulacji w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Nabywca będzie odpowiadał wyłącznie za zaległość podatkową dostawcy. W zakresie tej odpowiedzialności nie będą mieściły się odsetki za zwłokę od tych zaległości oraz koszty egzekucyjne związane z ich egzekwowaniem. Nie będzie również możliwe orzekanie o odpowiedzialności podatkowej nabywcy, jeśli upłynęły trzy lata od daty dokonania dostawy towarów, licząc od końca roku, w którym ta dostawa miała miejsce.

Kolejna zmiana niezwykle istotna z punktu widzenia podatników dotyczy właśnie odsetek od zaległości podatkowych związanych z zaliczkami na podatek dochodowy. Jak wynika z niedoprecyzowanych przepisów Ordynacji możliwe będzie ich podwójne naliczenie - od zaliczek oraz od zobowiązania rocznego, których w danym roku podatnik nie uregulował.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów