0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę – rozwiązania Tarczy 1.1.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stan epidemii znacząco wpłynął na sytuację finansową niektórych przedsiębiorstw. Firmy popadają w coraz większe zadłużenia i szukają możliwości, aby się one nie powiększały. Rozwiązania w Tarczy antykryzysowej 1.1 zakładają, że ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę.

ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę

Zgodnie z art. 31zy(10) projestu ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę. Jest to możliwe tylko ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, dopiero na wniosek dłużnika. Wówczas ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę z tytułu składek należnych za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r.

ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę wyłącznie na wniosek zadłużonego!
Wniosek może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
  • stanu epidemii, lub
  • w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Co powinien zawierać wniosek?

Według zapisów tarczy wniosek powinien zawierać: 

  • dane płatnika składek, m.in. imię i nazwisko, nazwę skróconą, NIP i REGON, adres do korespondencji; 
  • uzasadnienie, dlaczego ZUS powinien odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę; 
  • inne informacje, które są niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę; 
  • podpis wnioskodawcy. 

Wniosek może być złożony w formie:

  • dokumentu papierowego albo 
  • elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku ZUS informuje o odstąpieniu pobierania odsetek za zwłokę.  Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub odmowie będzie dostępna na profilu PUE.

Od odmowy płatnik składek ma prawo do wniesienia wniosku do prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. 

Brak odsetek za zaległości z pewnością pomoże niektórym przedsiębiorstwom w tym czasie. Jednak muszą oni pamiętać, że ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę wyłącznie na ich wniosek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów