Poradnik Przedsiębiorcy

ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę – rozwiązania Tarczy 1.1.

Stan epidemii znacząco wpłynął na sytuację finansową niektórych przedsiębiorstw. Firmy popadają w coraz większe zadłużenia i szukają możliwości, aby się one nie powiększały. Rozwiązania w Tarczy antykryzysowej 1.1 zakładają, że ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę.

ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę

Zgodnie z art. 31zy(10) projestu ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę. Jest to możliwe tylko ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, dopiero na wniosek dłużnika. Wówczas ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę z tytułu składek należnych za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r. ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę wyłącznie na wniosek zadłużonego!Wniosek może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
  • stanu epidemii, lub
  • w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Co powinien zawierać wniosek?

Według zapisów tarczy wniosek powinien zawierać: 

  • dane płatnika składek, m.in. imię i nazwisko, nazwę skróconą, NIP i REGON, adres do korespondencji; 
  • uzasadnienie, dlaczego ZUS powinien odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę; 
  • inne informacje, które są niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę; 
  • podpis wnioskodawcy. 

Wniosek może być złożony w formie:

  • dokumentu papierowego albo 
  • elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku ZUS informuje o odstąpieniu pobierania odsetek za zwłokę.  Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub odmowie będzie dostępna na profilu PUE.

Od odmowy płatnik składek ma prawo do wniesienia wniosku do prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. 

Brak odsetek za zaległości z pewnością pomoże niektórym przedsiębiorstwom w tym czasie. Jednak muszą oni pamiętać, że ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę wyłącznie na ich wniosek.