0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki za zwłokę - jakie obowiązują w 2017 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy będą obowiązywać surowsze kary za błędy w rozliczeniu VAT. Sprawdź, jak wyliczyć odsetki za zwłokę.

Odsetki za zwłokę w 2017 roku

Jak stanowi art. 56 § 1 ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, jednak stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Odsetki obniżone

W niektórych przypadkach podatnicy mają możliwość skorzystać z preferencyjnej stawki odsetek powstałych z tytułu zwłoki w podatkach, która wynosi 50% stawki podstawowej. Stosuje się ją, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • zostanie złożona korekta deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

 • zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Odsetki karne

Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2016 roku zostały wprowadzone również podwyższone stawki odsetek od zaległości podatkowych, które wynoszą 150% stawki zwykłej. Zgodnie z art. 56b ordynacji podatkowej podwyższoną stawkę stosuje w sytuacji:

 • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,

 • korekty deklaracji:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,

  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,

  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia (...) obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu

 • ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Odsetki za zwłokę a okres przejściowy

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw został wprowadzony w art. 19 tzw. okres przejściowy.

W związku z tym do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów