0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

41 wyników dla tematu: urlop-wychowawczy

Artykuły:

Czy za L4 na urlopie wychowawczym należy się zasiłek?

Kiedy za L4 na urlopie wychowawczym można otrzymać wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy? Czy gdy urodzi się dziecko na urlopie wychowawczym, wówczas ma się prawo do zasiłku macierzyńskiego? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi!

5 czerwca 2023

Urlop wychowawczy, a zwolnienie pracownika

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym. Ponadto pracowników, którzy z niego korzystają dotyczy ochrona trwałości zatrudnienia przewidziana w prawie pracy. Czy jednak możliwe jest zwolnienie pracownika w trakcie urlopu wychowawczego? Sprawdź!

29 maja 2023

Kiedy pracownik może wykorzystać urlop wychowawczy?

Komu przysługuje urlop wychowawczy i jakie warunki należy spełnić aby móc z niego skorzystać? W jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracownik w trakcie urlopu wychowawczego może podjąć pracę? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

15 maja 2023

Praca podczas urlopu wychowawczego - czy jest możliwa?

Czy praca podczas urlopu wychowawczego jest zgodna z obowiązującym prawem? Ekspert odpowiada na to pytanie. Przeczytaj!

14 lutego 2023

Składki ZUS od umowy zlecenia na urlopie wychowawczym

Jakie składki ZUS od umowy zlecenia na urlopie wychowawczym należy opłacać? Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym i podejmująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu tej umowy? Wyjaśniamy w artykule!

17 stycznia 2023

Ślub z pracownikiem na wychowawczym - formalności względem ZUS

Przedsiębiorca może zawrzeć związek małżeński z własnym pracownikiem, przy czym rodzi to określone konsekwencje. Czy ślub z pracownikiem na wychowawczym ma wpływ na dalsze korzystanie z tego urlopu? Jakich formalności dokonać? Sprawdź!

23 grudnia 2022

Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2022

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i od wysokości zasiłku opiekuńczego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

22 grudnia 2022

Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2023

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i od wysokości zasiłku opiekuńczego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

22 grudnia 2022

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim, a przed wychowawczym (na przełomie roku)

Czy korzystanie przez pracownika z urlopu rodzicielskiego, podobnie jak z urlopu macierzyńskiego, nie wpływa na proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego? Ile wynosi urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim? Przeczytaj!

17 października 2022

Urlop wychowawczy – cofnięcie wniosku o obniżenie wymiaru etatu

Jakie posiada prawa pracownik powracający z urlopu wychowawczego? Czy można wnioskować o obniżenie etatu po urlopie wychowawczym? Czy cofnięcie wniosku o obniżenie wymiaru etatu jest możliwe? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

7 października 2022

FP i FGŚP a powrót z urlopu wychowawczego

Pracodawca zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP, za pracownice, które powracają do pracy z urlopu wychowawczego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, przez jaki okres pracodawca zwolniony jest z obowiązku opłacania składek na fundusze!

26 września 2022

Oskładkowanie świadczeń pozapłacowych na urlopie wychowawczym - interpretacja ZUS

W niniejszym artykule przedstawiamy studium przypadku, które omawia oskładkowanie świadczeń pozapłacowych na urlopie wychowawczym. ZUS wydał w tym zakresie indywidualną interpretację. Warto zapoznać się z orzecznictwem w tym zakresie.

9 sierpnia 2022

Wymiar urlopu wychowawczego, gdy status pracownika ma tylko jeden z rodziców dziecka

Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 36 miesięcy i można go podzielić na części. Pracownik sam decyduje, kiedy chce skorzystać z przysługującego mu urlopu i w jakim wymiarze to nastąpi. Ile wynosi wymiar urlopu wychowawczego dla jednego rodzica?

1 sierpnia 2022

Urlop wychowawczy w raporcie imiennym ZUS RSA

Urlop wychowawczy udzielony może być obojgu rodzicom. Jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób wykazywać taką przerwę w świadczeniu pracy w deklaracjach rozliczeniowych ZUS!

27 czerwca 2022

Jaki urlop przysługuje pracownikowi? Poznaj osobnicze rodzaje urlopów!

Pracodawca musi wiedzieć, kiedy udzielić pracownikowi urlop, a kiedy nie jest do tego zobowiązany. Zatrudniony natomiast powinien znać swoje prawa i obowiązki obowiązujące na tej płaszczyźnie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

13 czerwca 2022

Kiedy możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego?

Przepisy przewidują że możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego jednak dopiero po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy. W jakim terminie należy powiadomić pracodawcę? Czy może on odmówić? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania!

6 czerwca 2022

Urlop wychowawczy pracownika - jakie dokumenty do ZUS

Komu przysługuje urlop wychowawczy? Czy każdy pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu? Ekspert odpowiada!

1 czerwca 2022

Czy możliwe jest wypowiedzenie na urlopie wychowawczym?

Urlop wychowawczy jest urlopem związanym z rodzicielstwem. Co pracownik może złożyć wypowiedzenie na urlopie wychowawczym, natomiast pracodawca nie może zwolnić pracownika. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj ciekawe informacje na ten temat!

21 kwietnia 2022

Wniosek o urlop wychowawczy - wzór z omówieniem

Nie każdy pracownik może starać się o urlop wychowawczy. Kiedy przysługuje i jakie są warunki jego przyznawania? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! Do pobrania darmowy wniosek o urlop wychowawczy w formacie PDF oraz DOCX!

31 marca 2022

Czy ochrona przed zwolnieniem na urlopie wychowawczym jest zagwarantowana w prawie?

Ochrona trwałości stosunków pracy pracowników korzystających z urlopów wychowawczych stanowi element polityki prorodzinnej. Na czym polega ochrona przed zwolnieniem na urlopie wychowawczym? Dowiedz się, czy można zwolnić osobę na wychowawczym!

17 marca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów