37 wyników dla tematu: urlop-wychowawczy

Artykuły:

FP i FGŚP a powrót z urlopu wychowawczego

Pracodawca zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP, za pracownice, które powracają do pracy z urlopu wychowawczego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, przez jaki okres pracodawca zwolniony jest z obowiązku opłacania składek na fundusze!

26 września 2022

Oskładkowanie świadczeń pozapłacowych na urlopie wychowawczym - interpretacja ZUS

W niniejszym artykule przedstawiamy studium przypadku, które omawia oskładkowanie świadczeń pozapłacowych na urlopie wychowawczym. ZUS wydał w tym zakresie indywidualną interpretację. Warto zapoznać się z orzecznictwem w tym zakresie.

9 sierpnia 2022

Wymiar urlopu wychowawczego, gdy status pracownika ma tylko jeden z rodziców dziecka

Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 36 miesięcy i można go podzielić na części. Pracownik sam decyduje, kiedy chce skorzystać z przysługującego mu urlopu i w jakim wymiarze to nastąpi. Ile wynosi wymiar urlopu wychowawczego dla jednego rodzica?

1 sierpnia 2022

Urlop wychowawczy, a zwolnienie pracownika

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym. Ponadto pracowników, którzy z niego korzystają dotyczy ochrona trwałości zatrudnienia przewidziana w prawie pracy. Czy jednak możliwe jest zwolnienie pracownika w trakcie urlopu wychowawczego? Sprawdź!

5 lipca 2022

Urlop wychowawczy w raporcie imiennym ZUS RSA

Urlop wychowawczy udzielony może być obojgu rodzicom. Jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób wykazywać taką przerwę w świadczeniu pracy w deklaracjach rozliczeniowych ZUS!

27 czerwca 2022

Jaki urlop przysługuje pracownikowi? Poznaj osobnicze rodzaje urlopów!

Pracodawca musi wiedzieć, kiedy udzielić pracownikowi urlop, a kiedy nie jest do tego zobowiązany. Zatrudniony natomiast powinien znać swoje prawa i obowiązki obowiązujące na tej płaszczyźnie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

13 czerwca 2022

Kiedy możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego?

Przepisy przewidują że możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego jednak dopiero po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy. W jakim terminie należy powiadomić pracodawcę? Czy może on odmówić? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania!

6 czerwca 2022

Urlop wychowawczy pracownika - jakie dokumenty do ZUS

Komu przysługuje urlop wychowawczy? Czy każdy pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu? Ekspert odpowiada!

1 czerwca 2022

Kiedy pracownik może wykorzystać urlop wychowawczy?

Komu przysługuje urlop wychowawczy i jakie warunki należy spełnić aby móc z niego skorzystać? W jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracownik w trakcie urlopu wychowawczego może podjąć pracę? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

25 maja 2022

Praca podczas urlopu wychowawczego - czy jest możliwa?

Czy praca podczas urlopu wychowawczego jest zgodna z obowiązującym prawem? Ekspert odpowiada na to pytanie. Przeczytaj!

18 maja 2022

Czy możliwe jest wypowiedzenie na urlopie wychowawczym?

Urlop wychowawczy jest urlopem związanym z rodzicielstwem. Co pracownik może złożyć wypowiedzenie na urlopie wychowawczym, natomiast pracodawca nie może zwolnić pracownika. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj ciekawe informacje na ten temat!

21 kwietnia 2022

Czy za L4 na urlopie wychowawczym należy się zasiłek?

Kiedy za L4 na urlopie wychowawczym można otrzymać wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy? Czy gdy urodzi się dziecko na urlopie wychowawczym, wówczas ma się prawo do zasiłku macierzyńskiego? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi!

4 kwietnia 2022

Wniosek o urlop wychowawczy - wzór z omówieniem

Nie każdy pracownik może starać się o urlop wychowawczy. Kiedy przysługuje i jakie są warunki jego przyznawania? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! Do pobrania darmowy wniosek o urlop wychowawczy w formacie PDF oraz DOCX!

31 marca 2022

Czy ochrona przed zwolnieniem na urlopie wychowawczym jest zagwarantowana w prawie?

Ochrona trwałości stosunków pracy pracowników korzystających z urlopów wychowawczych stanowi element polityki prorodzinnej. Na czym polega ochrona przed zwolnieniem na urlopie wychowawczym? Dowiedz się, czy można zwolnić osobę na wychowawczym!

17 marca 2022

Urlop wychowawczy a obowiązki pracodawcy

Każda osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem ma prawo ubiegać się o urlop wychowawczy. Czy z chwilą jego zakończenia pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia? Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca wobec pracownika? Przeczytaj i sprawdź!

24 lutego 2022

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym - 2022

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i od wysokości zasiłku opiekuńczego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

24 listopada 2021

Urlop wychowawczy przedsiębiorcy - czy to możliwe?

Urlop wychowawczy przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Czy może z niego skorzystać również osoba prowadząca działalność gospodarczą? Czy podlega wtedy ubezpieczeniom? Jak wygląda urlop wychowawczy przedsiębiorcy? Przeczytaj i dowiedz się!

27 listopada 2020

Urlop wychowawczy a wykonywanie pracy – co warto wiedzieć

Pracownica, która po urodzeniu dziecka zdecydowała się na urlop wychowawczy w wyjątkowych sytuacjach może połączyć go z wykonywaniem pracy. Kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

20 października 2020

Urlop wychowawczy – cofnięcie wniosku o obniżenie wymiaru etatu

Jakie posiada prawa pracownik powracający z urlopu wychowawczego? Czy można wnioskować o obniżenie etatu po urlopie wychowawczym? Czy cofnięcie wniosku o obniżenie wymiaru etatu jest możliwe? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

17 lipca 2020

Urlop wychowawczy a staż pracy i nagroda jubileuszowa

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi będącemu rodzicem. Jakie jednak niesie za sobą konsekwencje rezygnacja z pracy na rzecz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem? Czy urlop ten wlicza się do stażu pracy? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się!

25 czerwca 2020

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów