0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym - 2024

Wielkość tekstu:

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym ma określone granice w jakich może być stosowane. Ile one wynoszą? O tym poniżej.

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do obliczeń bierze się pod uwagę pensję z 12 ostatnich miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy.

Wysokość podstawy nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 roku:

Graniczna podstawa składek

Kwota od stycznia do czerwca 2024

Kwota od lipca do grudnia 2024

Maksymalna podstawa

4 694,40 zł

(7 824,00 zł x 60%)

 

4 694,40 zł

(7 824,00 zł x 60%)

 

Minimalna podstawa

 

3 181,50 zł

(4 242,00 zł x 75%)

 

3 225,00 zł

(4 300 zł x 75%)

Wysokość stóp procentowych składek i źródło finansowania

Składki na ubezpieczenia społeczne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym w całości pokrywane są z budżetu państwa. W tym czasie opłacane są składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Co ważne ich wysokość wylicza płatnik składek, a opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Stopy procentowe i źródła finansowania składek społecznych za osoby przebywające na urlopie wychowawczym w 2024 roku:

Rodzaj ubezpieczenia

Stopa procentowa

Źródło finansowania

Emerytalne

19,52 %

składki finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS

Rentowe

8 %

Zdrowotne

9%

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym - ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, którego wysokość określa ustawa zdrowotna.

W 2024 roku kwota zasiłku nie uległa zmianie i wynosi:

Podstawa

Kwota

Specjalny zasiłek opiekuńczy

620 zł 

Od 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany co miesiąc w kwocie 620 zł. Jednak osoby, które miały do niego prawo jeszcze do końca 2023 roku, mogą zachować to prawo również po 1 stycznia 2024 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów