0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

5 tysięcy bezzwrotnej dotacji dla firm jednoosobowych – kto otrzyma?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy ponieśli straty z powodu epidemii COVID-19, otrzymają kolejne 5 tysięcy bezzwrotnej dotacji za grudzień 2020 roku oraz za styczeń i luty 2021 roku! Przeczytaj artykuł i sprawdź, kto otrzyma wsparcie, jakie są kryteria otrzymania pomocy i jak złożyć wniosek.

Jakie warunki należy spełnić?

Dotację mogą otrzymać firmy jednoosobowe, które odnotowały spadek przychodów o minimum 40%. Będą one kierowane aż do 48 branż, które z powodu obostrzeń wprowadzonych przez państwo musiały ograniczyć lub całkowicie zawiesić swoją działalność.

Doprecyzowując, składający wnioski będą musieli spełnić następujące warunki:

  • wykazać, że na dzień 30 września 2020 roku prowadzili jedną z wymienionych niżej działalności według kodu PKD i nie była ona zawieszona;
  • osiągnąć minimum 40% stratę w przychodach za październik lub listopad 2020 roku, porównując z rokiem ubiegłym.

Wniosek można składać elektronicznie na stronie praca.gov.pl

Kto otrzyma 5 tysięcy bezzwrotnej dotacji?

Jak powiedział 29 stycznia premier Mateusz Morawiecki: „Rozumiem głosy rozgoryczenia, rozumiem chęć powrotu do normalnej pracy. Właśnie dlatego podjęliśmy też decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnych do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 mld zł. Łącznie rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców przekroczyło już 175 mld zł. I dzięki temu uratowane zostało ponad 5 milionów miejsc pracy”. Przedsiębiorcy nie zostaną zatem bez pomocy."

Program dotyczy przedsiębiorstw jednoosobowych wyszczególnionych na liście:

LP.

Kod PKD

Opis

1.

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2.

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

3.

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4.

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5.

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6.

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7.

52.23.Z

działalność usług wspomagająca transport lotniczy

8.

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

9.

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

10.

55.30.Z

pola kempingowe

11.

56.10.A

restauracje

12.

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

13.

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

14.

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

15.

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

16.

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo

17.

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

18.

59.13.Z 

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

19.

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

20.

59.20.Z

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

21.

74.20.Z

działalność fotograficzna

22.

77.21.Z

wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

23.

79.11.A

działalność agentów turystycznych

24.

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

25.

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

26.

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.

82.30.Z

organizacja targów i kongresów

28.

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

29.

85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

30.

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

31.

85.59.A

nauka języków obcych

32.

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

33.

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

34.

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

35.

86.90.D

działalność paramedyczna

36.

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

37.

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

38.

90.04.Z

działalność obiektów kulturalnych

39.

91.02.Z

działalność muzeów

40.

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

41.

93.13.Z

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

42.

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

43.

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

44.

93.29.A

działalność pokojów zagadek, domów strachu

45.

93.29.B

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

46.

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

47.

96.01.Z

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

48.

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów