0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bilety za przejazdy uznane za fakturę – MF wprowadzi zmiany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy odbywający podróże w ramach prowadzonej działalności mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o otrzymane bilety jednorazowe za przejazdy. Kiedy bilety za przejazdy stanowią fakturę w świetle przepisów? W artykule przedstawiamy planowane zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów.

Bilety za przejazdy uznane za fakturę – obowiązujące przepisy

Na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, bilety za przejazdy uznane są za fakturę, jeżeli została ona wystawiona za przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Otrzymana faktura dokumentująca powinna zawierać następujące dane:

 • datę i numer wystawienia;

 • dane podatnika;

 • numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy;

 • wartość podatku;

 • całkowitą kwotę należności.

Zmiany w przepisach a bilety za przejazdy stanowiące fakturę

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących uznania biletów za przejazdy jako fakturę dokumentującą przejazd bez względu na przebytą odległość. Projektowane zmiany zmieniają brzmienie § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, które zakłada zniesienie limitu przebytych kilometrów, a także możliwość wystawienia faktury w formie biletu jednorazowego, dokumentującego przejazdy płatną autostradą lub za przejazd na odległość bez limitu kilometrów przez podmioty uprawnione do świadczenia usług przewozu osób za pośrednictwem:

 • kolei;

 • taboru samochodowego;

 • statków pełnomorskich;

 • żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej;

 • promu;

 • samoloty czy śmigłowca.

Resort finansów, uzasadniając projektowe zmiany, poinformował, że nowelizacja ma na celu ułatwienie zarówno dla podatnika, któremu zmniejszy się zakres obowiązku podatkowego, jak i dla przedsiębiorstw świadczących usługi przewozowe osób, które zostaną zwolnione z obowiązku wystawiania faktur za przejazdy powyżej obecnie obowiązującego limitu.

Nowelizacja a bilety za przejazdy uznane za fakturę

Przepisy wejdą w życie z następnym dniem po dniu opublikowania nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów sprawie wystawiania faktur w Dzienniku Ustaw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów