Poradnik Przedsiębiorcy

Ile lat należy przechowywać paragony?

Do końca roku 2012 kopie dokumentów kasowych należało przechowywać przez okres dwóch lat. Obecnie przepisy mówią o 5 latach. Jak wynika z interpelacji poselskiej nr 11855 okres ten był okresem przejściowym, który miał umożliwić podmiotom prowadzącym ewidencję z zastosowaniem kas rejestrujących oraz ich producentom, wprowadzenie nowych technologi udogadniających przechowywanie rolek z kasy.

Pierwotnie powyższa regulacja nie miała mieć stałego charakteru, ponieważ tak jak inne dokumenty, paragony powinny być przechowywane do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Tak długi okres przechowywania dokumentów kasowych jest niezwykle istotny z punktu widzenia prawidłowego przebiegu ewentualnej kontroli. Paragony w tym przypadku są jedynym dokumentem źródłowym potwierdzającym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zawierającym dane takie jak chociażby:

  • nazwa sprzedawcy i jego numer NIP,
  • data oraz godzina sprzedaży,
  • nazwa towaru/ usługi,
  • kwoty podatków wg poszczególnych stawek,
  • łączna kwota podatku,
  • kwota należności.

W trakcie kontroli tego typu dokumentacja pozwala na stwierdzenie, czy transakcje są ewidencjonowane na bieżąco, czy zastosowano prawidłowa stawkę podatku VAT itp.

Istotną informacją jest, iż Ministerstwo Finansów nie zamierza powrócić do skróconego 2-letniego okresu przechowywania kopii dokumentów kasowych.