0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy coś zmieni się w odliczeniu VAT od samochodów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczanie VAT od samochodów - zmiany

Przedsiębiorcy, którzy używają w swoim przedsiębiorstwie samochodów firmowych także do celów prywatnych, jeszcze nie muszą stosować nowego prewspółczynnika. Mowa o projekcie nowelizacji VAT, nad którą pracuje rząd i która miałaby wejść w życie w 2016 roku. Pomimo tego, że projekt jest jeszcze we wstępnej fazie, wzbudził sporo kontrowersji, mowa tu o art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Odliczanie VAT od samochodów - ograniczenia

Projektowana nowelizacja ma ograniczyć odliczanie VATod samochodów z faktur w przypadkach, kiedy zakup towaru bądź usługa służą nie tylko do działalności gospodarczej, ale i innych. Wyjątkiem miałaby być sytuacja, w której podatnik zapłaci VAT od przekazania na cele osobiste. W takim przypadku, podatnik ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Natomiast każde inne wykorzystanie firmowego majątku na cele prywatne będzie skutkowało ograniczeniem prawa do odliczenia VAT.

Odliczanie VAT od samochodów - 50% VAT i prewspółczynnik?

Opracowywana przez ministerstwo nowelizacja nie będzie miała zastosowania w przypadku samochodów firmowych wykorzystywanych do celów mieszanych (czyli tych, przy których zakupie podatnik ma prawo odliczyć 50% VAT). Wiceminister bowiem zapewnił, że wykorzystanie samochodu do celów prywatnych, w świetle projektowanego art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, nie będzie rozumiane jako wykorzystanie go w celach innych, niż działalność gospodarcza.

W związku z tym podatnicy, których przedmiot działalności stanowić będzie wyłącznie prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, nie będą stosowali prewspółczynnika, o którym mowa w projektowanym art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z wykorzystaniem samochodów, w stosunku do których odliczyli 50 proc. podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT)” – powiedział Jarosław Neneman.

Co za tym idzie, prewspółczynnik będzie obowiązywał tylko wąskie grono przedsiębiorców. Głównie tych, którzy poza prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzą także działalność, która nie jest objęta systemem VAT (np. organy władzy publicznej).

Pełne odliczenie VAT od samochodów w 2015

Dla przypomnienia, w 2015 roku podatnicy używający samochodu osobowego tylko do celów firmowych, w dalszym ciągu będą mieli możliwość pełnego odliczenia VAT od ich nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych. Jednak, aby to zrobić, muszą spełnić następujące warunki:

  • prowadzić kilometrówkę,

  • zgłosić pojazd do US na druku VAT-26,

  • wprowadzić zasady użytkowania pojazdu w firmie.

Częściowe odliczenie VAT od samochodów w 2015

Jeżeli podatnik używa samochodu osobowego do celów mieszanych, to tak, jak wspomniano wyżej - ma prawo do doliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Prawo do częściowego odliczenia VAT nie dotyczy wydatków na paliwo - jednak tylko do 30 czerwca. Od 1 lipca 2015, przedsiębiorcy korzystający z samochodu osobowego zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, będą mogli odliczyć50% VAT przy zakupie paliwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów