0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od pojazdu - kiedy można odliczyć 100%?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczenie VATod pojazdu, a ściślej od wydatków związanych z pojazdami, często budzi wiele wątpliwości. Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może odliczyć jedynie połowę kwoty podatku od wydatków na samochód użytkowany w firmie. Jednak w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, odliczenie VAT od pojazdu przysługuje w pełnej wysokości.

Odliczenie VAT od pojazdu - pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej

Pojazdy samochodowe uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 • powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne lub
 • sposób wykorzystywania pojazdów określony w ustalonych przez podatnika zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Odliczenie VAT od pojazdu - pojazdy, których konstrukcja wyklucza użycie do celów prywatnych

Lista pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne, jest ściśle określona. W przypadku takich pojazdów podatnikowi przysługuje 100% odliczenie VAT od pojazdu i związanych z nim wydatków, bez obowiązku zgłaszania samochodu do urzędu oraz prowadzenia dodatkowych ewidencji przebiegu pojazdu. Ustawodawca wymaga jednak posiadania dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie wskazanych parametrów technicznych przez dany pojazd.

Do pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie do celów prywatnych zalicza się:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu pod warunkiem:

 • posiadania zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów

 • posiadania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą

 • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

 1. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,

 • do prac wiertniczych,

 • koparka, koparko-spycharka,

 • ładowarka,

 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

 • żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

 1. pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi:

 • pogrzebowy,

 • bankowóz – wyłącznie typu A i B

-  jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony (na mocy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014  w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej).

Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych pojazdu a odliczenie VAT od pojazdu

Pojazdy, których konstrukcja wyklucza użytek prywatny powinny przejść dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdu w celu potwierdzenia spełnienia ustawowych wymagań konstrukcyjnych. Po przeprowadzonym badaniu stacja kontroli pojazdów powinna wydać odpowiednie zaświadczenie, a w dowodzie rejestracyjnym pojazdu powinna znaleźć się stosowna adnotacja mówiąca o spełnieniu tych wymagań.

W przypadku pojazdów specjalnych spełnienie ustawowych wymagań określa się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Odliczenie VAT od pojazdu a zmiany dokonywane w pojeździe

Zdarza się, że przedsiębiorcy dokonują pewnych zmian w użytkowanych pojazdach - również w tych, których konstrukcja wyklucza użytek na cele inne niż działalność gospodarcza. Jeśli wykonane w pojeździe zmiany spowodują, że nie będzie on spełniał już przewidzianych w ustawie wymagań utraci on jednocześnie status pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej. Oznacza to, że od dnia wprowadzenia takich zmian nie jest możliwe pełne odliczenie VAT od pojazdu bez spełnienia dodatkowych wymogów. Aby odliczyć 100% podatku VAT od wydatków związanych z danym pojazdem, podatnik zobowiązany będzie zgłosić samochód do urzędu oraz prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu.

Jeśli nie ma możliwości określania kiedy wprowadzone w pojeździe zmiany spowodowały, że nie spełnia on już wymogów konstrukcyjnych, uznaje się, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie  do działalności gospodarczej:

 • od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik pierwszy raz odliczył podatek od wydatków związanych z pojazdem lub
 • od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, dla którego podatnik udowodni, że pojazd samochodowy spełniał określone wymagania
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów