0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zarabianie na Google AdSense - czy trzeba zakładać firmę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie niemal każdy bloger, jak i właściciel portalu internetowego, korzysta z usługi Google AdSense pozwalającej na uzyskiwanie dochodu z reklam, poprzez umieszczanie ich na swoich blogach czy stronach internetowych. O ile osoby prowadzące strony internetowe są zazwyczaj przedsiębiorcami, o tyle zapewne rzadziej są nimi blogerzy, wśród których wielu uczyniło prowadzenie bloga sposobem na życie. Czy więc zarabianie na Google AdSense wiąże się z zakładaniem firmy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Zarabianie na Google Adsense a działalność gospodarcza

Aby uznać zarabianie naGoogle AdSense za działalność gospodarczą, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy prowadzenie bloga lub strony internetowej w danym przypadku spełnia przesłanki uznania zajęcia za działalność gospodarczą wymagającą założenia firmy. Działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej, jest taka działalność, której przedmiotem jest m.in. handlowa i usługowa działalność, charakteryzująca się:

  • zarobkowością, to znaczy jest podejmowana w celu osiągnięcia zysku, nawet jeśli zysk nie zostanie osiągnięty;

  • ciągłością, czyli jest nastawiona na kontynuację i powtarzalność, nawet jeśli występują pewne przerwy w działalności;

  • zorganizowaniem - w celu jej prowadzenia zawierane są umowy, tworzone struktury, strony itp.

Samo prowadzenie bloga nie jest co do zasady nastawione na uzyskiwanie przychodu z reklam, jednak jeśli staje się jedynym źródłem dochodu blogera, może zostać uznane przez organy skarbowe za zajęcie odznaczające się zarobkowością. Co ważne, przy ocenianiu charakteru działalności nie będzie brana pod uwagę wysokość uzyskiwanego przychodu, a jego częstotliwość. Ze względu na umowę z Google, na podstawie której wypłaty z tytułu umieszczania reklam poprzez Google AdSense są wypłacane co miesiąc, fiskus prawdopodobnie uzna systematyczność wypłat za przejaw ciągłości działalności i orzeknie o konieczności założenia firmy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, jakich przychodów nie uznaje się za pochodzące z działalności gospodarczej. Są to przychody z tytułu m.in.:

  • umowy o pracę,

  • działalności wykonywanej osobiście,

  • umów najmu, dzierżawy, poddzierżawy i podobnych, chyba że mają związek z prowadzoną działalnością.

Jeśli zatem prowadzący stronę czy blog uzyskuje przychód zGoogle AdSense, nie będąc zatrudnionym ani nie w ramach zatrudnienia, ani z żadnego z wymienionych tytułów, prawdopodobnie będzie musiał zgłosić swoją działalność do CEIDG.

Zarabianie na Google Adsense a umowa o dzierżawę powierzchni reklamowej

Warto zwrócić uwagę na podane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych źródło dochodu, jakim są umowy podobne do umów dzierżawy. W tej kwestii istotne znaczenie ma wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygn.I SA/Łd 657/12:

(...) umowa udostępniająca do używania stronę internetową jest umową nienazwaną, zbliżoną jednak do umowy dzierżawy. Jej celem jest bowiem, „wydanie” kontrahentowi, za wynagrodzeniem, strony internetowej (lub jej części – jak w niniejszym przypadku) do korzystania poprzez umieszczanie na niej reklam swoich klientów. W tym też momencie właściciel strony internetowej traci niejako swoje władztwo, gdyż nie może korzystać ze swojej strony (lub jej części), ani udostępnić jej do korzystania innemu podmiotowi. Zakres obowiązków stron takich umów jest zatem analogiczny jak w umowie dzierżawy. (...) O ile zatem strony internetowej nie wydzierżawi osoba prowadząca działalność gospodarczą, przychód z tego tytułu powinien być opodatkowany jak z umów najmu/dzierżawy i umów podobnego rodzaju, a więc na podstawie art. 10 ust.1 pkt 6 u.p.d.o.f.

Z przytoczonego wyroku jasno wynika, że przychód uzyskany z zarabiania naGoogle AdSense może zostać uznany za przychód z tytułu umowy dzierżawy powierzchni reklamowej, w związku z czym można przyjąć, że nie trzeba zakładać firmy, zarabiając naGoogle AdSense.
Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że organy podatkowe nie zawsze przyjmują stanowiska wskazywane przez linię orzeczniczą sądów administracyjnych, stąd istnieje ryzyko, że samodzielnie dokonana ocena prowadzonej działalności nie zostanie uznana przez fiskusa za prawidłową. Jeżeli więc działalność blogerska czy prowadzone portale, dzięki wykorzystaniu narzędzia Google AdSense, przyczyniają się do powstawania regularnego przychodu pozwalającego na utrzymanie, warto zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów