0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć przychody z pracy i działalności na jednym formularzu PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca na etacie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej wcale nie muszą się wykluczać. Coraz więcej osób łączy ze sobą te dwie formy zarabiania pieniędzy. W ten sposób można znacznie powiększyć swoje dochody. Dużym plusem, który znacząco ogranicza formalności, jest fakt iż przedsiębiorca może rozliczać przychody z pracy i działalności na jednym formularzu PIT.

Jaki rodzaj deklaracji PIT przy pracy na etacie?

Pracując tylko i wyłącznie na etacie, dochody uzyskiwane ze stosunku pracy rozliczane są na formularzu PIT-37. Jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Składa się je do 30 kwietnia każdego roku podatkowego. PIT-37 zwykle uzupełniany jest na podstawie druku PIT-11, który dostarczany jest przez pracodawcę. Natomiast z jakiego druku należy skorzystać w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z pracy i działalności? Sprawdźmy!

Jaki rodzaj deklaracji PIT przy działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza rozliczana jest na druku odpowiednim ze względu na formę opodatkowania:

 • podatek progresywny (skala podatkowa) - PIT-36 - składany do 30 kwietnia roku kolejnego;

 • podatek liniowy - PIT-36L - składany do 30 kwietnia roku kolejnego;

 • ryczałt ewidencjonowany - PIT-28 - składany do 30 kwietnia roku kolejne (obowiązuje od zeznania rocznego składanego za 2022 roku, do 2021 roku termin termin upływał do końca lutego roku kolejnego);

 • karta podatkowa - PIT- 16A - składany do 31 stycznia roku kolejnego;.

Przychody z pracy i działalności na jednym formularzu PIT

Pracę na etacie i działalność gospodarczą można rozliczyć na jednej deklaracji podatkowej PIT. Jakiej? Na formularzu PIT-36. Należy jednak mieć na względzie, że takie rozliczenie jest możliwe jedynie wtedy, gdy prowadzona działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych.

Bowiem w sytuacji, gdy działalność opodatkowana jest ryczałtem, kartą podatkową czy też podatkiem liniowym, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych deklaracji PIT - jednej z prowadzonej działalności, a drugiej z pracy na etacie (PIT-37).

Forma opodatkowania działalnościWłaściwy formularz zeznania rocznego
zasady ogólnePIT-36 dla dochodów z pracy na etacie i z działalności
podatek liniowyPIT-36L dla dochodów z działalności oraz PIT-37 dla dochodów z pracy na etacie
ryczałtPIT-28 dla dochodów z działalności oraz PIT-37 dla dochodów z pracy na etacie
karta podatkowaPIT-16A dla dochodów z działalności oraz PIT-37 dla dochodów z pracy na etacie

Jeden PIT a korzystanie z ulg podatkowych

Uzyskiwanie dochodów z dwóch źródeł, czyli z etatu i działalności nie wyklucza wspólnego rozliczania się z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, która dodatkowo może skorzystać z ulg podatkowych. Należy mieć jednak na względzie, że nie dotyczy to podatników, którzy prowadzoną działalność opodatkowali w inny sposób niż na zasadach ogólnych.

Jak wypełnić deklarację?

Wypełniając roczną deklarację PIT-36, w części E formularza podatnik wpisuje osiągnięte dochody czy też uzyskaną stratę. Znajduje się tam pozycja przeznaczona na:

 • “ Stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy ”
 • “ Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy”
 • "Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy"

Oprócz tych dwóch pól przedsiębiorcę będzie interesowała także pozycja przeznaczona na pozarolniczą działalność gospodarczą.

Do deklaracji należy także dołączyć załącznik PIT/B, czyli informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Złożenie jednej deklaracji rocznej PIT znacznie ułatwia sprawę, gdy podatnik prowadzi działalność i pracuje na etacie. Bowiem wystarczy złożyć tylko jedną deklarację, co jest istotnym ułatwieniem i oszczędnością czasu dla podatników.

Przychody z pracy i działalności w systemie wFirma.pl

Użytkownik systemu wfirma.pl, który prowadzi zarówno działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych) i jednocześnie pracuje na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie może sporządzić jedno zeznanie roczne - PIT-36. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT-36). Informacje dotyczące prowadzonej działalności zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie dokonywanych zapisów w systemie. W zakresie pracy na umowę o pracę, dzieło bądź zlecenie podatnik uzyskuje od pracodawcy PIT-11 na podstawie, którego dane w deklaracji należy uzupełnić samodzielnie. 

Przychody z pracy i działalności

W kolejnym roku aby rozliczyć przychody z pracy należy je wprowadzić w części E.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA formularza podać odpowiednie kwoty z rozróżnieniem na poszczególne źródła przychodów:

 1. z pracy na umowę:

 • o pracę (pozycje od 67, 68 lub 72, 73 oraz 71)
 • zlecenie (pozycje od 88 do 92)

 • o dzieło (pozycje od 100, 101 lub 105, 106 oraz 104)

należy uzupełnić ręcznie na podstawie otrzymanego PIT-11. Przychody z działalności gospodarczej (okna 77-81) - system wypełnia automatycznie.

Przychody z pracy i działalności

W części F - ODLICZENIE DOCHODU ZWOLNIONEGO, STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, w zielonym polu “składka podatnika” obok pozycji 188 uzupełnią się automatycznie składki społeczne dotyczące działalności gospodarczej (jeśli były odliczane w zaliczce na podatek dochodowy). Należy do nich dodać sumę składek na ubezpieczenie społecznie ujętych w PIT-11 uzyskanym od pracodawcy i następnie wartość, która wyszła z dodania uzupełnić w zielonym polu (zastępując wartość proponowaną przez system).

Przychody z pracy i działalności

Natomiast w części J. - ODLICZENIA OD PODATKU w zielonym polu “składka podatnika” obok pozycji 230 automatycznie uzupełnią się składki zdrowotne dotyczące działalności gospodarczej. Należy do nich dodać sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne ujętych w PIT-11 uzyskanym od pracodawcy i następnie wartość, która wyszła z dodania uzupełnić w zielonym polu (zastępując wartość proponowaną przez system).

Przychody z pracy i działalności

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów