Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć przychody z pracy i działalności na jednym formularzu PIT?

Praca na etacie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej wcale nie muszą się wykluczać. Coraz więcej osób łączy ze sobą te dwie formy zarabiania pieniędzy. W ten sposób można znacznie powiększyć swoje dochody. Dużym plusem, który znacząco ogranicza formalności, jest fakt iż przedsiębiorca może rozliczać przychody z pracy i działalności na jednym formularzu PIT.

Jaki rodzaj deklaracji PIT przy pracy na etacie?

Pracując tylko i wyłącznie na etacie, dochody uzyskiwane ze stosunku pracy rozliczane są na formularzu PIT-37. Jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Składa się je do 30 kwietnia każdego roku podatkowego. PIT-37 zwykle uzupełniany jest na podstawie druku PIT-11, który dostarczany jest przez pracodawcę.

Jaki rodzaj deklaracji PIT przy działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza rozliczana jest na druku odpowiednim ze względu na formę opodatkowania:

  • podatek progresywny (skala podatkowa) - PIT-36;

  • podatek liniowy - PIT-36L;

  • ryczałt ewidencjonowany - PIT-28,

  • karta podatkowa - PIT- 16A.

Przychody z pracy i działalności na jednym formularzu PIT

Pracę na etacie i działalność gospodarczą można rozliczyć na jednej deklaracji podatkowej PIT. Jakiej? Na formularzu PIT-36. Należy jednak mieć na względzie, że takie rozliczenie jest możliwe jedynie wtedy, gdy prowadzona działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych.

Bowiem w sytuacji, gdy działalność opodatkowana jest ryczałtem, skalą podatkową czy też podatkiem liniowym, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych deklaracji PIT - jednej z prowadzonej działalności, a drugiej z pracy na etacie.

Jeden PIT a korzystanie z ulg podatkowych

Uzyskiwanie dochodów z dwóch źródeł, czyli z etatu i działalności nie wyklucza wspólnego rozliczania się z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, która dodatkowo może skorzystać z ulg podatkowych. Należy mieć jednak na względzie, że nie dotyczy to podatników, którzy prowadzoną działalność opodatkowali w inny sposób niż na zasadach ogólnych.

Jak wypełnić deklarację?

Wypełniając roczną deklarację PIT-36, w części D formularza podatnik wpisuje osiągnięte dochody czy też uzyskaną stratę. Znajduje się tam pozycja przeznaczona na “należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy” oraz na “działalność wykonywaną osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia”. Oprócz tych dwóch pól przedsiębiorcę będzie interesowała także pozycja przeznaczona na pozarolniczą działalność gospodarczą.

Do deklaracji należy także dołączyć załącznik PIT/B, czyli informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Złożenie jednej deklaracji rocznej PIT znacznie ułatwia sprawę, gdy podatnik prowadzi działalność i pracuje na etacie. Bowiem wystarczy złożyć tylko jedną deklarację, co jest istotnym ułatwieniem i oszczędnością czasu dla podatników.