0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przy sprzedaży samochodu musisz skorzystać z systemu korekty VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 kwietnia 2014 r. był niezwykle ważny, bowiem począwszy od tej daty, regulacje dotyczące samochodów zostały gruntownie zmienione i obowiązują zarówno przez 2015, jak i 2016 rok. Poza modyfikacjami przepisów w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wprowadzono również nowysystem korekt, których należy dokonać w chwili zmiany przeznaczenia użytkowania pojazdu samochodowego, w tym między innymi w przypadku sprzedaży. Co ważne, kwestia systemu korekt VAT w przypadku samochodów została uregulowana w art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług.

Samochody wykorzystywane jedynie do celów działalności (z pełnym odliczeniem VAT) - system korekty VAT

W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy (od którego podatnik dokonuje pełnego odliczenia VAT), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na cele firmowe i prywatne, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Okres 60 miesięcy dotyczy pojazdów samochodowych, których wartość początkowa przekraczała równowartość 15  000 zł. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi już tylko 12 miesięcy.

Samochody z prawem do częściowego (50%) odliczenia VAT - system korekt VAT

W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, gdzie podatnik dokonywał częściowego (50%) odliczenia VAT od nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych, nastąpi zmiana jego dotychczasowego wykorzystywania z mieszanego na wyłącznie użytek firmowy, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego, odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy.

Ważne!

Jeżeli przed zmianą przeznaczenia samochód był wykorzystywany do celów mieszanych (firmowo i prywatnie), a po zmianach jedynie do celów firmowych, wówczas podatnik ma prawo do korekty VAT (zwiększającej). Z prawa tego może skorzystać bądź nie - decyzja w tej kwestii należy do samego podatnika. Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdy samochód przed zmianami był wykorzystywany jedynie do celów firmowych, a po zmianach do celów mieszanych, wówczas podatnik ma obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego (zmniejszającej).

Samochody wykorzystywane w działalności mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT)

Podatnik dokonujący sprzedaży samochodu wykorzystywanego zarówno do celów działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej, podczas ustalania korekty powinien uwzględnić korektę VAT w sposób proporcjonalny, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów