0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wycofanie samochodu z działalności a obowiązek korekty VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mają prawo do ujęcia samochodu w środkach trwałych firmy, jeżeli będzie on wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Naturalną rzeczą jest również jego wycofanie, na przykład na potrzeby prywatne. Wtedy jednak przedsiębiorcy powinni pamiętać o możliwej korekcie podatku VAT.

Zgodnie z art. 91 ustawy o VAT w przypadku towarów, które na podstawie przepisów o PIT są zaliczane przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji, może nastąpić obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, odliczonego podczas zakupu. Dotyczy to zatem samochodów będących środkami trwałymi w firmie, przy których istniało prawo do odliczenia w całości bądź części podatku VAT. Zostały zatem zakupione do działalności opodatkowanej a ich przeznaczenie się zmienia, poprzez wycofanie ich na prywatny użytek. Przedsiębiorca od samego przekazania nie płaci podatku VAT.

Korekta jednak będzie obowiązkowa tylko przy wycofaniu pojazdu w określonym czasie:

  • jeśli wartość pojazdu nie przekracza kwoty 15.000 zł - korekty dokonuje się w przypadku jego sprzedaży do 12 miesięcy od oddania do użytkowania,

  • jeśli natomiast wartość samochodu jest wyższa niż 15.000 zł - podatnik dokonuje korekty w ciągu 5 kolejnych lat. Roczna korekta dotyczy jednej piątej kwoty podatku naliczonego przy jego nabyciu.

Obowiązek korekty nie powstanie zatem w ogóle przy wycofaniu pojazdu osobowego z działalności w późniejszych terminach. Korekta nie będzie również konieczna przy przekazaniu na cele prywatne samochodu ciężarowego. W takiej sytuacji nie nastąpi zmiana przeznaczenia samochodu, z tego względu, że czynność przekazania będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Przykład.

Podatnik w marcu 2011 roku kupił na fakturę samochód osobowy do firmy. Skorzystał przy tym z możliwości odliczenia podatku VAT, w wartości 60% nie więcej niż 6.000 zł. W maju 2013 roku planuje jego wycofanie na cele prywatne, co ma związek ze zmianą charakteru działalności gospodarczej i brak potrzeby korzystania z auta w celach firmowych. Następuje zatem zmiana przeznaczenia pojazdu. W takim wypadku powstanie obowiązek dokonania korekty podatku VAT, ponieważ nie minął jeszcze okres 5 lat. Podatnik powinien zatem zwrócić do urzędu skarbowego 3/5 odliczonej wcześniej kwoty.

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Podatnik nie będzie również zobowiązany do dokonania korekty, jeśli prawo odliczenia podatku naliczonego w ogóle nie przysługiwało. Będzie tak w przypadku zakupu pojazdu używanego na fakturę VAT-marża, zakup od osoby prywatnej na umowę sprzedaży czy też jeśli podatnik jest korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów