Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rejestracja samochodu na firmę

Przedsiębiorcy kupując nowy samochód często chcą dokonać jego rejestracji na firmę. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czy brak możliwości zarejestrowania samochodu na firmę oznacza, że nie może być on wprowadzony jako firmowy środek trwały?

Rejestracja samochodu na firmę

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy też są wspólnikami spółki cywilnej nie mogą zakupionego samochodu zarejestrować na firmę. Wymienione podmioty bowiem nie posiadają osobowości prawnej. Samochód więc będzie w ich przypadku zawsze zarejestrowany na konkretną osobę, a nie firmę. Co nie oznacza, że nie może być on wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy.

Przedsiębiorca ma prawo zarejestrowany na siebie samochód wprowadzić jako środek trwały do firmy. W tym celu na podstawie dokumentu zakupu samochodu, jakim może być:

  • faktura VAT - zakup od firmy zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT;
  • faktura VAT marża -  zakup od firmy zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT sprzedającej samochody używane;
  • rachunek - zakup od firmy korzystającej ze zwolnienia z VAT;
  • umowa sprzedaży - zakup od prywatnej osoby fizycznej;

-właściciel firmy może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych. Uwzględniając jego wartość oraz wybraną metodę amortyzacji przedsiębiorca ustala plan amortyzacji, na podstawie którego wyliczone comiesięczne odpisy amortyzacyjne będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

 

Jeżeli nabywca jest czynnym podatnikiem VAT w celu odliczenia podatku VAT (dla samochodów osobowych w limicie 60% nie więcej niż 6000 zł) powinien posiadać fakturę wystawioną na jego imię i nazwisko (w przypadku spółki cywilnej na firmę), adres oraz z podanym numerem NIP. Podanie nazwy firmy jest opcjonalne w przypadku jednoosobowej działalności osoby fizycznej. Natomiast jeżeli dowodem zakupu samochodu jest jeden z pozostałych wymienionych dokumentów przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało odliczenie VAT.

W przypadku nabycia samochodu przez spółkę cywilną dokument zakupu powinien być wystawiony na spółkę natomiast rejestracja samochodu będzie dokonana na wspólników spółki. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych dokument zakupu może być wystawiony na właściciela działalności. Podanie nazwy firmy nie jest konieczne, bowiem w przypadku jednoosobowych działalności firmą jest tak naprawdę osoba fizyczna (ten sam NIP). Rejestracja samochodu również będzie dokonana na właściciela, jako na osobę fizyczną.