0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dziesiątka Rzecznika MŚP – jakich zmian chcą przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kryzys w świecie biznesu spowodowany pandemią COVID-19 widoczny jest coraz bardziej. Wiele przedsiębiorstw zawiesza swoją działalność lub likwiduje ją z powodu braku środków i zapotrzebowania na usługi. W związku z tym Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił się do premiera z propozycjami zmian w prawie. Poniżej przedstawimy, jakie rozwiązania przewiduje Dziesiątka Rzecznika MŚP.

Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii i nie tylko

Wdrożone Tarcze antykryzysowe polegały głównie na pomocy finansowej podmiotom dotkniętym najbardziej skutkami pandemii. Według Abramowicza oraz organizacji przedsiębiorców nie tylko wsparcie pieniężne może przyczynić się do ocalenia wielu firm. Potrzebne są także zmiany w przepisach, które spowodują, że przedsiębiorcy poczują się bezpiecznie, prowadząc swój biznes.

Dziesiątka Rzecznika MŚP

W liście do premiera Adam Abramowicz zawarł dziesięć propozycji, które mają przyczynić się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju. W Dziesiątce Rzecznika MŚP znalazły się:

  1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców – wykreślenie z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tys. zł oraz alternatywnie wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u na wzór niemiecki albo małego ZUS-u dla przedsiębiorców na wzór ubezpieczenia rolników w KRUS-ie.
  2. Regionalizacja płacy minimalnej, która miałaby stanowić 50% średniego wynagrodzenia w danym powiecie.
  3. Wprowadzenie zakazu nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.
  4. Wprowadzenie zasady obowiązywania minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian prawa gospodarczego nakładających obowiązki dla przedsiębiorców.
  5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.
  6. Uniemożliwienie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie postępowania z Kodeksu karno-skarbowego.
  7. Powołanie Rady odwoławczej przy Ministrze Finansów z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów.
  8. Wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników.
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców.
  10. Skrócenie czasu oczekiwania na wyrok sądu w sprawach gospodarczych poprzez stosowania się do 6-miesięcznego terminu na załatwienie sprawy.

Wyżej wymienione postulaty poparło 205 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców.

Dziesiątka Rzecznika MŚP ma na celu wsparcie prawne i organizacyjne osób prowadzących własny biznes. Przedstawione propozycje to nie tylko poszerzenie grona osób korzystających z ulg, lecz także zniesienie barier biurokratycznych i polepszenie funkcjonowania instytucji obsługujących polskie firmy. Rzecznik apeluje o jak najszybsze rozpatrzenie ich przez premiera oraz wdrożenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów